Informacje o Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Kategoria A w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej jest jednym z 8 wydziałów Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z kategorią naukową A w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Wydział kształci studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach I stopnia (inżynierskich), II stopnia (magisterskich), III stopnia (doktoranckich) oraz w Szkole Doktorskiej PK. 

Łącznie na wydziale studiuje obecnie 1045 studentów i 26 doktorantów. Oferta dydaktyczna wydziału obejmuje kierunki: Elektrotechnika i Automatyka, Informatyka w Inżynierii Komputerowej oraz Infotronika. 

Oprócz działalności dydaktycznej wydział prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą obejmującą obszary badań: 

  • Analiza, modelowanie i synteza złożonych systemów komputerowych o podwyższonym stopniu wiarygodności, ich testowanie, weryfikacje i walidacje, 
  • Obliczenia gridowe, obliczenia w chmurze i mgle, Internet rzeczy i centra danych, 
  • Metody modelowania obwodowego i polowego maszyn i urządzeń elektrycznych, analiza własności materiałów magnetycznych, przekształtniki macierzowe, nowe materiały elektrotechniczne, 
  • Monitoring i diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych, systemy akwizycji i sterowania, układy sensoryczne i integracja danych, napędy przekształtnikowe, roboty mobilne, diagnostyka procesów przemysłowych i systemów infotronicznych, 
  • Układy generacji i przetwarzania energii elektrycznej dla OZE (hydroenergetyka, fotowoltaika), monitoring i optymalizacja jakości energii elektrycznej, monitoring i diagnostyka układów rozproszonych, elektroenergetyczna technika zabezpieczeniowa, 
  • Interdyscyplinarne prace naukowo-badawcze na pograniczu automatyki, informatyki, elektrotechniki, mechaniki i metrologii obejmujące m.in. sterowanie optymalne i diagnostykę systemów, zaawansowane metody obliczeniowe i sztucznej inteligencji, automatykę budynkową, zastosowania cieczy magnetorologicznych, systemy sensorowe i akwizycji danych, 
  • Systemy energoelektroniczne i mechatroniczne; elektromobilność i napędy pojazdów elektrycznych; kompatybilność elektromagnetyczna; elektromagnetyczne wyrzutnie, pompy i magnetoreologiczne sprzęgła; metody szybkiego prototypowania, druku 3D i skanowania w mechatronice. 

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału liczy 67 pracowników, w tym 20 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 30 doktorów. 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej posiada obecnie uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. 

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top