Oprogramowanie

Jak pobrać i zainstalować Windows 10 lub Windows 11 (dla indywidualnego pracownika/studenta)?

  1. wejść na stronę: https://aka.ms/devtoolsforteaching i przycisnąć niebieski SIGN IN.
  2. zalogować się używając danych ze swojego konta Office365 (tych samych co do MS Teams):
    imie.nazwisko@admin.pk.edu.pl
  3. zweryfikować swoją tożsamość przy użyciu telefonu (sms, rozmowa)
  4. po zalogowaniu wejść do zakładki Oprogramowanie
  5. wyszukać Windows 10 Education, version 21H2 lub Windows 11 Education  (wybrać odpowiedni dla siebie typ systemu: 32/64 bity oraz język systemu: Polski/Angielski)
  6. kliknąć na wybraną wersję i pobrać obraz systemu (Windows 10 zajmuje ok. 5.6 GB, Windows 11 zajmuje ok. 5.1 GB), powyżej przycisku Pobierz znajduje się opcja: Wyświetl klucz – jest to nasz indywidualny kod do systemu Windows – licencja tylko na jeden komputer)

Obraz systemu zajmuje ponad 5GB dlatego należy utworzyć bootowalny pendrive. Najprościej to wykonać za pomocą narzędzia RUFUS: https://rufus.ie/pl/

Włożyć pendrive o pojemności min 8GB do USB i uruchomić program RUFUS. Wybrać ściągnięty obraz i miejsce gdzie ma być on przeniesiony (nasz pendrive) i przycisnąć START.

Po wykonaniu powyższej czynności mamy już gotowy bootowalny pendrive.

W laptopie/komputerze, w którym chcemy uruchomić bootowanie systemu z naszego pendrive, musimy wejść do BIOSu i w zakładce związanej z bootwaniem systemu wyłączyć opcję Secure Boot (ustawić na disable), bo nam się nie uruchomi instalacja  z USB.  Następnie ustawić bootowanie z USB i zapisać ustawienia. Po restarcie laptopa/komputera powinna uruchomić nam się instalacja Windows.

Kontakt z administratorami lokalnymi na WIEiK

Michał Skórka, e-mail: michal.skorka@pk.edu.pl

Office 365 A3 – Usługi Office 365 Education Online dla pracowników PK

Matlab – Ogólnouczelniana licencja na oprogramowanie MATLAB

Kontakt z administratorem lokalnym w sprawie licencji na stanowiska w laboratorium komputerowym: Michał Skórka, e-mail: michal.skorka@pk.edu.pl

LabVIEW (sale 12, 13)

Kontakt z administratorem lokalnym w sprawie licencji na stanowiska w laboratorium komputerowym: Michał Skórka, e-mail: michal.skorka@pk.edu.pl

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top