Misja, wizja i cele strategiczne WIEiK

Misja i wizja wydziału

Misja

Misją Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej jest prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie oraz kształcenie studentów na wszystkich stopniach studiów wyższych w ścisłym powiązaniu z prowadzonymi pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi przy bliskiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym z Polski i z zagranicy. 

Wizja

Jeden z 5 najlepszych i przyjaznych wydziałów w Polsce kształcący na bardzo dobrym poziomie absolwentów w obszarze dyscyplin: Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika, Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz pozwalający realizować pasje naukowe i dydaktyczne swoich pracowników i studentów.

Cele strategiczne wydziału

  1. Wzmocnienie i doskonalenie działalności badawczej oraz uzyskanie co najmniej kategorii B+ (ewaluacja 2022) i uzyskanie kategorii A (ewaluacja 2026).
  2. Rozwijanie nowych metod i form kształcenia oraz poprawa warunków i jakości kształcenia studentów.
  3. Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Wydziału.
  4. Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i środowiskiem naukowym z kraju i zagranicy.
  5. Zrównoważony i konsekwentny rozwój i budowa wizerunku przyjaznego Wydziału oraz dobrych relacji międzypokoleniowych.

Cel 1: Wzmocnienie i doskonalenie działalności badawczej oraz uzyskanie co najmniej kategorii B+ (ewaluacja 2022) i uzyskanie kategorii A (ewaluacja 2026)

Cel 2: Rozwijanie nowych metod i form kształcenia oraz poprawa warunków i jakości kształcenia studentów

Cel 3: Sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Wydziału

Cel 4: Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i środowiskiem naukowym z kraju i zagranicy

Cel 5: Zrównoważony i konsekwentny rozwój i budowa wizerunku przyjaznego Wydziału oraz dobrych relacji międzypokoleniowych

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top