Władze wydziału

dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK
DZIEKAN

finanse i budżet polityka personalna, zatrudnienia rozwój kadry rozwój Wydziału nagrody i odznaczenia parametryzacja, ewaluacja i akredytacja jednostki koordynacja pracy prodziekanów organizacja i przewodniczenie w Radzie Naukowej i Kolegium Wydziału współpraca międzynarodowa

Krzysztof_Tomczyk

dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
PRODZIEKAN do spraw kształcenia

jakość kształcenia plany i sprawozdania, zlecenia, bieżąca analiza zatrudnienia programy kształcenia – studia I i II stopnia indywidualne programy studiów – studia I i II stopnia studia podyplomowe i kursy szkoleniowe koła naukowe współpraca z dziekanatem, samorządem studentów i doktorantów parametryzacja i akredytacja jednostki

Bartosz_Rozegnal

dr inż. Bartosz Rozegnał
PRODZIEKAN do spraw studenckich

e-learning program HMS studenci zagraniczni, w tym ERASMUS rekrutacja studentów – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia sprawy socjalne studentów współpraca z dziekanatem współpraca z Samorządem Studentów

Witold_Mazgaj

dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
PRODZIEKAN do spraw nauki

akty prawne związane z nauką rozwój kadry, nadzór nad habilitacjami i doktoratami studia w j. angielskim parametryzacja i akredytacja jednostki badania naukowe publikacje naukowe program kształcenia w Szkole Doktorskiej w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Dariusz_Borkowski

dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK
PRODZIEKAN do spraw organizacyjnych i współpracy z przemysłem

rozwój Wydziału, planowanie i inwestycje promocja WIEiK projekty naukowe i badania przemysłowe współpraca z przemysłem doktoraty wdrożeniowe praktyki studenckie parametryzacja i akredytacja jednostki informatyzacja Wydziału

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top