Rada Przedsiębiorców

Skład Rady Przedsiębiorców WIEiK:

Grzegorz Andrzejczyk

Grzegorz Andrzejczyk

urodził się w roku 1980. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od 16 lat pracuje w Polskim biurze Mitsubishi Electric Europe, obecnie zarządza oddziałami firmy w Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech. Karierę zawodową w MEU rozpoczynał jako Inżynier Aplikacyjny oraz Kierownik Produktu, specjalizując się w wieloosiowych aplikacjach serwonapędowych, min. dla branży poligraficznej, obróbki metalu i pakowania. Zarządzał zespołem wdrażającym technologię PLC Open w produktach Mitsubishi Electric, w ramach struktur European Development Centre. Zarządzał zespołem technicznym i marketingu produktowego. Interesuję się technologiami wspierającymi zarządzanie produkcją w ramach koncepcji Przemysłu 4.0.

Piotr Antończyk

urodził się 3 sierpnia 1990 roku w Wodzisławiu Śląskim. Wykształcenie techniczne zdobył na Politechnice Śląskiej (2014), zaś wiedzę z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2016). Swoje życie zawodowe związał z systemami cyfrowymi klasy CAD/CAM/PLM oraz ekosystemami Internet of Things. Posiada doświadczenie w budowaniu programów partnerskich, wprowadzaniu produktów na rynek oraz współpracy na poziomie międzynarodowym. Zajmował się także rozwijaniem programu, którego celem była efektywna współpraca pomiędzy światem nauki oraz biznesu. Od października 2020 jest doktorantem w Katedrze Badań nad Gospodarką Cyfrową na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, realizując doktorat z dziedziny ekonomii i finansów. Jego zainteresowania naukowe to: – ekonomiczne aspekty związane z Internetem Rzeczy, Przemysłem 4.0 oraz Smart City
– zachowania przedsiębiorstw w Internecie
– współpraca pomiędzy światem nauki i biznesu

Dariusz Borkowski

Dariusz Borkowski

urodził się (1981) i kształcił się w Polsce. Uzyskał tytuł magistra, doktora (2010) i doktora habilitowanego (2019) w dyscyplinie elektrotechnika na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Tytuł doktora habilitowanego został przyznany za cykl publikacji dotyczących systemów wytwarzania energii elektrycznej stosowanych w elektrowniach wodnych małej mocy. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni PK w grupie pracowników badawczych i pełni funkcje Prodziekana do spraw organizacyjnych i współpracy z przemysłem (kadencja 2021-2024). Jego obecne zainteresowania badawcze to: układy przetwarzania energii dla hydroenergetyki wykorzystujące zmienną prędkość obrotową, hybrydowe układy generacji i magazynowania energii z OZE oraz systemy PLC i SCADA.

Maciej Burnus

tytuł inżyniera uzyskał na wydział EAIiIB na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w 2022 ukończył studia podyplomowe Handel i Zarządzanie Sprzedażą KSB. Od początku studiów związany z organizacją jaką jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, od 22 czerwca 2022 prezes oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Równolegle pracujący w branży automatyki przemysłowej i budynkowej, reprezentował firmy tj. Finder, WAGO. Jego zainteresowania to: zarządzanie biznesem, handel w rynku elektrycznym, ekonomia behawioralna, tworzenie konferencji technicznych i wystąpienia publiczne. Prywatnie: fan górskich wędrówek i jazdy rowerem.

Ryszard Karbownicki

urodzony w 1950, absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej oraz studiów podyplomowych „Nowoczesne metody zarządzania i nowe technologie
w hutnictwie” (Uniwersytet Ekonomiczny + AGH).
Pracował Hucie im. Lenina, (później Sendzimira) oraz PRP Belmer na stanowiskach  elektromechanika, mistrza, kierownika wydziału.
Były radny, członek zarządu Dzielnicy XVIII.
Obecnie zatrudniony w PPUH EKO-ENERGIA na stanowisku Kierownika Działu Kontroli Jakości, Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Energią, BiHP i Środowiskiem.
Brał udział wspólnie z AGH w realizacji projektu ”Pomiarowy dzielnik wysokiego napięcia z autokalibracją” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I Konkursu – Programu Badań Stosowanych .
Posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do modernizacji i napraw urządzeń dźwignicowych
oraz urządzeń ciśnieniowych w zakresie kontroli jakości..
Członek komisji kwalifikacyjnych przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich i przy ArcelorMittal.
Zainteresowania: turystyka górska, narciarstwo, wędkarstwo, muzyka

Zbigniew Kokosiński

Zbigniew Kokosiński

(1957), urodził się i kształcił się w Krakowie. Absolwent Technikum Łączności w Krakowie (1977). Studia na Wydziale Transportu Politechniki Krakowskiej, kierunek: transport (1982). Doktorat z informatyki, specjalność: systemy przetwarzania równoległego, obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1992). Habilitację w dyscyplinie Informatyka uzyskał na Wydziale ETI PG (2019). W PK pracuje od 1982 r. W latach 1994-1997 pracował jako Assistant Professor w The University of Aizu (Japonia), Department of Computer Software, Mathematical Foundations of Computer Science Lab. Następnie kontynuował pracę w PK jako adiunkt. Aktualnie pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Automatyki i Informatyki. Zainteresowania badawcze w obszarach: równoległej generacji obiektów kombinatorycznych, równoległych architektur i algorytmów w optymalizacji kombinatorycznej, algorytmów numerycznych dla obliczania funkcji matematycznych, układów programowalnych FPGA. Autor nagrodzonej w rankingu Polskiego Radia  Innowacje 2021 gry Szachy diagonalne (aplikacja Diagonal Chess dostępna w Play Google).

Zbigniew Ławrowski

ur.(1953r.) studiował w w WAT Warszawa na wydz. Elektroniki  następnie na Politecznice Opolskiej uzyskał tytuł magistra inżyniera, na Politechnice Śląskiej w Gliwicach obronił pracę doktorską . Jest twórcą unikalnej stacji prób silników elektrycznych. Jest współzałożycielem firmy Energostest-Diagnostyka zajmującej się szeroko pojętą diagnostyką urządzeń elektoenergetycznych.
Zbigniew Ławrowski ma za sobą ponad 30 lat bezpośredniego kierowania Stacją Prób i Pomiarów. Z energetyką związany jest od 40 lat. Pełnił funkcje inspektora nadzoru elektrycznego. Posiada rozległą wiedzę z dziedziny elektrotechniki i diagnostyki potwierdzoną licznymi certyfikatami oraz tytułem doktora inżyniera nauk technicznych . Ma w swoim dorobku szereg publikacji nt. nowoczesnych metod diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych. Jest autorem i współautorem szeregu artykułów, referatów na konferencjach naukowo – technicznych, które wyrobiły firmie pozycję na rynku usług diagnostycznych. Prowadził również wykłady doskonalące z zakresu metody i sposobu Utrzymania Ruchu urządzeń.

Witold Mazgaj

w roku 1978 ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej. Na tym samym Wydziale w roku 1986 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Obecnie pracuje na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, pełniąc m.in. funkcję Prodziekana ds. nauki. Jego prace badawcze związane są z wyznaczaniem rozkładu pól elektromagnetycznych w blachach elektrotechnicznych oraz z zagadnieniami miękkiego przełączania tranzystorów w falownikach napięcia. Jest autorem jednej monografii, autorem lub współautorem 55 artykułów z czasopismach, ponad 60 artykułów w materiałach konferencyjnych i 11 patentów.

Katarzyna Morga

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w Comarch SA od 1995 roku. Stanowisko Dyrektora Działu Personalnego Comarch objęła w 1998 roku.
Obszary odpowiedzialności: Rekrutacja, Kadry-Płace, Employer Branding, informatyzacja procesów HR w grupie Comarch.

Janusz Oleksa

urodził się (1963) i kształcił się w Polsce. Uzyskał tytuł magistra inżyniera (1989) w dyscyplinie elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej. Ukończył też Studium podyplomowe Politechniki Częstochowskiej „Kryteria i ograniczenia rozwoju sieci rozdzielczych” oraz studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych na Uniwersytecie Pedagogicznym.
Obecnie pracuje na stanowisku Specjalisty Strategicznego ds. ochrony przed porażeniem w TAURON Dystrybucja S.A. Pełni funkcję przewodniczącego Zespołu ds. ochrony przed porażeniem i przed przepięciami przy Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
W 2010 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.
Posiada certyfikat PRINCE2 oraz PRINCE2 AGILE.
Wdrażał systemy informatyczne w obszarze zarządzania majtkiem sieciowym zgodnie z wymaganiami metodyki PRINCE2.
W latach 2000 do 2007 był wykładowcą na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki dla studentów studiów dziennych IV i V roku.

Bartosz Rozegnał

urodził się (1986) i kształcił się w Polsce. Uzyskał tytuł magistra, doktora (2018) w dyscyplinie elektrotechnika na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Tytuł doktora został przyznany po publicznej obronie pracy doktorskiej pt. Trójfazowy falownik napięcia z łagodnym przełączaniem tranzystorów odpornym na zakłócenia sterowania. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i pełni funkcje Prodziekana do spraw studenckich (kadencja 2021-2024). Jego obecne zainteresowania badawcze to: badania zjawisk zakłóceniowych w systemach elektroenergetycznych oraz sieciach z rozproszonymi źródłami energii, obejmujących swym zakresem również odnawialne źródła energii OZE;  badania związane z wyznaczaniem obciążalności długotrwałej zespołów kablowych dla różnych wariantów ułożenia i typów elementów konstrukcyjnych; badania obciążalności długotrwałej oraz wpływ zakłóceń w postaci zwarć na pracę zespołów kablowych dla różnych wariantów ułożenia; badania wpływu odbiorników nieliniowych na straty mocy w sieciach elektroenergetycznych, instalacjach elektrycznych, aparaturze zabezpieczającej; tematyka związana z jakością energii elektrycznej.

Paweł Rzeszuciński 

Paweł Rzeszuciński 

jest kierownikiem działu Danych i AI w notowanej na londyńskiej giełdzie firmie CentralNic Group PLC. Jest członkiem Forbes Technology Forum, był publikowany przez World Ecenomic Forum, występował przed Parlamentem Europejskim. Stopeń doktora uzyskał na Uniwersytecie w Manczesterze gdzie współpracował z firmą QinetiQ Ltd. nad rozwiązaniami analitycznymi dla diagnostyki śmigłowców. Po ukończeniu studiów pracował jako Senior Scientist w ABB Corporate Research Center, Senior Risk Modeler w Strategic Analytics dla HSBC oraz Chief Data Scientist w Codewise. Autor ponad 30 publikacji i patentów, z ponad 150 cytowaniami w dziedzinie szeroko pojętej analityki danych.

Ireneusz Sosnowski

urodzony w 1973r. Uzyskał tytuł magistra i doktora (1998) w dyscyplinie Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, w Zakładzie Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych. Związany z przemysłem kablowym od 2004r, od 2008r pracuje w Zakładach Kablowych BITNER Sp. z o.o. obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju, Certyfikacji i Kontroli Jakości.

Jakub Stankiewicz

Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego pozwoliły mu zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania zespołem. Przez ponad 15 lat budował swoje doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie Elsta, współtworząc długookresowe strategie sprzedaży i dążąc do wzmocnienia efektywności operacyjnej wszystkich działów. Obecnie sprawuje stanowisko Prezesa Zarządu w  Enetecs Engineering Technologies – firmie dostarczającej specjalistyczne projekty inżynierskie dla przemysłu i energetyki przy zastosowaniu najnowszych technologii. Wraz ze swoim zespołem aktywnie współpracuje z klientami na rynku międzynarodowym.

Maciej Sułowicz

Maciej Sułowicz

urodził się (1972) i kształcił się w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Elektrycznej Politechniki Krakowskiej. W roku 1997 ukończył studia na kierunku Elektrotechnika. W latach 1997-2001 był słuchaczem Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. W 2020 roku za cykl publikacji pt. Opracowanie i weryfikacja skutecznych metod i algorytmów diagnostycznych dla oceny stanu technicznego maszyn prądu przemiennego uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Od 2002 r. jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni PK w grupie pracowników badawczych i pełni funkcję dziekana wydziału (kadencja 2021-2024). Główne obszary badawcze to diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych oraz diagnostyka procesów przemysłowych.

Tomasz Węgiel

urodził się (1963) i zdobywał wykształcenie w Polsce. Uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1987), doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1997) i doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej za osiągnięcie Naukowe pt.: „Oddziaływanie harmonicznych przestrzennych w generatorach wzbudzanych magnesami trwałymi” (2015). Od 1991r. pracuje na Politechnice Krakowskiej, obecnie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i pełni funkcje kierownika Katedry Inżynierii Elektrycznej. Jego główne zainteresowania badawcze to: maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi oraz układy przetwarzania energii dla hydroenergetyki wykorzystujące zmienną prędkość obrotową.

Wojciech Wiśniowski

urodził się (1982) i kształcił się w Polsce i we Francji. Uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale EAIE AGH na kierunku Informatyka. Od (2004) nieprzerwanie związany z produkcją oprogramowania w Comarch SA dla rynku telekomunikacyjnego. Obecnie pracuje na stanowisku dyrektora Business Unit R&D w sektorze Telekomunikacji BSS w Comarch SA.

Jakub Zielonka

urodził się w 1996 roku. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (WIEiK) Politechniki Krakowskiej na kierunku Elektrotechnika w specjalizacji Diagnostyka i Monitoring Układów Elektrycznych (studia magisterskie). W 2021 roku rozpoczął kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne. Otrzymał powołania na stanowiska: Członka Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji na rok 2022, Sekretarza Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych na rok 2023 oraz Pełnomocnika Dziekana WIEiK ds. organizacji wydarzeń wydziałowych na lata 2022-2024. Specjalizuje się w diagnostyce maszyn eklektycznych, systemach pomiarowych oraz sieciach neuronowych.

Stefan Życzkowski

założyciel, współwłaściciel, wieloletni prezes ASTOR, obecnie w funkcji przewodniczącego rady strategicznej spółki. Przewodniczył Radzie Uczelni Politechniki Krakowskiej pierwszej kadencji w latach 2019-2020. Jest członkiem Rady Fundacji PPP, Komitetu Automatyki i Robotyki PAN oraz Business Centre Club. Od października 2020 działa jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w Związku Pracodawców Forum Automatyki i Robotyki Polskiej. Wierzy, że ludzie są najlepszym kapitałem. W każdym podejmowanym przez siebie działaniu, kieruje się zasadami współdziałania i budowania długotrwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, #chodzioludzi. To w oczywisty sposób przekłada się na wszystkie działania, w które się angażuje.

Zobacz także:

Skład osobowy Rady Przedsiębiorców Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top