Koszty kształcenia

Koszty kształcenia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2024/2025

Składniki kalkulacji:

 1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
 2. Umowy zlecenia/o dzieło
 3. Amortyzacja ST i WNP
 4. Eksploatacja i remonty budynków (w tym sale i laboratoria)
 5. Zakup materiałów, urządzeń i aparatury
 6. Usługi
 7. Koszty szkoleń i delegacji, podróże służbowe
 8. Księgozbiory
 9. Ubezpieczenia majątkowe
 10. Inne koszty rodzajowe
 11. Koszty zajęć zleconych na inne wydziały
 12. Koszty Studium Języków Obcych
 13. Koszty Centrum Sportu i Rekreacji
 14. Koszty Biblioteki PK
 15. Wydawnictwa
 16. Studenckie Koła Naukowe
 17. Środki młodzieżowe

Koszty kształcenia na studiach stacjonarnych (zł) w roku akademickim 2024/2025

Elektrotechnika i automatyka (I stopień)
Elektrotechnika i automatyka (II stopień)
Informatyka w inż. komp. (I stopień)
Infotronika (II stopień)
Koszty ogółem/rok
4 658 034
756 757
3 434 814
875 961
Planowana liczba studentów w roku akademickim 2024/25
350
36
233
64
Przeciętny koszt kształcenia 1 studenta (w roku ak.)
13 532
21 159
15 003
13 761
Opłata za powtarzanie zajęć*
12
13
12
13

* za 1 godzinę

Maksymalna opłata semestralna za powtarzanie określonych zajeć z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz prowadzeniem zajęć nieobjetych programem studiów2100210021002100

Koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych (zł) w roku akademickim 2024/2025

Elektrotechnika i automatyka (I stopień)
Elektrotechnika i automatyka (II stopień)
Informatyka w inż. komp. (I stopień)
Infotronika (II stopień)
Koszty ogółem/rok
1 659 908
761 737
1 759 482
297 259
Planowana liczba studentów w roku akademickim 2024/25
185
95
180
36
Przeciętny koszt kształcenia 1 studenta (w roku ak.)
9 431
8 221
10 197
8 257
Opłata semestralna
3 900
3 900
3 900
3 900
Opłata za powtarzanie zajęć*
30
30
30
30

* za 1 godzinę

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top