Koszty kształcenia

Koszty kształcenia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2023/2024

Składniki kalkulacji:

 1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
 2. Umowy zlecenia/o dzieło
 3. Amortyzacja ST i WNP
 4. Eksploatacja i remonty budynków (w tym sale i laboratoria)
 5. Zakup materiałów, urządzeń i aparatury
 6. Usługi
 7. Koszty szkoleń i delegacji, podróże służbowe
 8. Księgozbiory
 9. Ubezpieczenia majątkowe
 10. Inne koszty rodzajowe
 11. Koszty zajęć zleconych na inne wydziały
 12. Koszty Studium Języków Obcych
 13. Koszty Centrum Sportu i Rekreacji
 14. Koszty Biblioteki PK
 15. Wydawnictwa
 16. Studenckie Koła Naukowe
 17. Środki młodzieżowe

Koszty kształcenia na studiach stacjonarnych (zł) w roku akademickim 2023/2024

Elektrotechnika i automatyka (I stopień)
Elektrotechnika i automatyka (II stopień)
Informatyka w inż. komp. (I stopień)
Infotronika (II stopień)
Koszty ogółem/rok
4 086 991
823 456
2 884 025
905 206
Planowana liczba studentów w roku akademickim 2023/24
323
87
247
72
Przeciętny koszt kształcenia 1 studenta (w roku ak.)
12 981
9 564
11 676
12 572
Opłata za powtarzanie zajęć*
12
13
12
13

* za 1 godzinę

Maksymalna opłata semestralna2100210021002100

Koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych (zł) w roku akademickim 2023/2024

Elektrotechnika i automatyka (I stopień)
Elektrotechnika i automatyka (II stopień)
Informatyka w inż. komp. (I stopień)
Koszty ogółem/rok
1 522 150
665 847
1 522 031
Planowana liczba studentów w roku akademickim 2023/24
240
95
215
Przeciętny koszt kształcenia 1 studenta (w roku ak.)
6 476
7 029
7 100
Opłata semestralna
3 200
3 500
3 500
Opłata za powtarzanie zajęć*
25
30
30

* za 1 godzinę

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top