Katedra Automatyki i Informatyki E-1

Katedra Automatyki i Informatyki  jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. 
 
W Katedrze E-1 prowadzone są badania w dwóch dyscyplinach naukowych: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i  Technologie Kosmiczne oraz Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Wiele tematów badań ma charakter interdyscyplinarny
 
Katedra uczestniczy w kształceniu na kierunkach INFORMATYKA w INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ, ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA,  INFOTRONIKA, ENERGETYKA (Wydział WIŚiE), na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, I, II i III stopnia. 

 
Adres 

Katedra Automatyki i Informatyki E-1 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
Politechnika Krakowska 
ul. Warszawska 24 
31-155 Kraków 

Kierownictwo 

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK 

Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. Joanna Strug 

Sekretariat: 

Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, II piętro, pokój 206A 

mgr Beata Olszowska  
e-mail: beata.olszowska@pk.edu.pl 
tel.: 12 628-26-85 
pok. 206A 
tel./fax: +48 12 628 26-85 

mgr Aleksandra Kukla  
e-mail: aleksandra.kukla@pk.edu.pl 
tel.: 12 628-26-85 
pok. 206A 

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top