Godziny przyjęć Prodziekanów WIEiK

Godziny przyjęć Prodziekanów WIEiK – pokój 203d – UWAGA, do odwołania dyżury Prodziekanów odbywają się online (dostęp poniżej).

PRODZIEKAN do spraw studenckich: dr inż. Bartosz Rozegnał
Środa 12.30 – 14:00
Dyżur stacjonarny, ewentualnie możliwość rozmowy online poprzez platformę Teams.

PRODZIEKAN do spraw kształcenia: dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
Środa: 13.00-14.00
Dyżur online poprzez platformę Teams w zespole „Prodziekan do spraw kształcenia”.
Kod zespołu: wktg1k7

PRODZIEKAN do spraw nauki: dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
Środa 12.45 – 13.30
platforma Teams, kod zespołu 5belia8

PRODZIEKAN do spraw organizacyjnych i współpracy z przemysłem: dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK
Poniedziałek 11:00 -12:00
Wtorek 11:00 -12:00
Miejsce: platforma Teams.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top