Praktyki studenckie i staże

Organizacja studenckich praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Komputerowej
Politechniki Krakowskiej
:

Od semestru letniego 2022/23 na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej obowiązuje „Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych na studiach I lub II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Politechnice Krakowskiej” – uaktualniona 10 lipca 2023 r.

Procedura:

Powyższa procedura oprócz podstawowych definicji zawiera spis dokumentów niezbędnych przy realizacji praktyk oraz szczegółowy harmonogram postępowania studenta w zakresie realizacji praktyk.

Wzory dokumentów w wersji edytowalnej załączono poniżej:

Oferty praktyk

Oferty stażu

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją studenckich praktyk zawodowych na WIEIK PK.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na WIEiK PK:
dr inż. Wojciech Czuchra, 
wojciech.czuchra@pk.edu.pl, tel. 126 282 678

Opiekun praktyk na WIEiK PK dla kierunku Elektrotechnika i Automatyka:
dr inż. Ryszard Mielnik, prof. PK,
ryszard.mielnik@pk.edu.pl , tel. 126 282 659

Opiekun praktyk na WIEiK PK dla kierunku Informatyka w Inżynierii Komputerowej:
dr inż. Sławomir Bąk, 
slawomir.bak@pk.edu.pl, tel. 126 282 605

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top