Kryteria przyjęć na studia II stopnia

O przyjęcie na studia II stopnia prowadzone na kierunku Elektrotechnika i Automatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera. Podstawą rekrutacji jest: 1. złożenie dokumentów, 2. miejsce na liście rankingowej, tworzonej na podstawie wyników z egzaminu wstępnego.

Egzamin wstępny jest przeprowadzany w formie testu.

Zakres zagadnień:

W styczniu 2023 r. uruchamiamy rekrutację na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie).
Studia stacjonarne II stopnia rozpoczynają się od semestru letniego 2022/23.

OFERUJEMY UNIKATOWE STUDIA NA KIERUNKU INFOTRONIKA

Są tu multidyscyplinarne studia łączące informatykę z elektroniką, robotyką, automatyką, mechatroniką oraz innymi dyscyplinami wiedzy. Ich absolwenci znakomicie wpisują się w nowatorską strategię rozwoju gospodarki światowej określaną jako Industry 4.0

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top