Kontakt

Administracja Wydziału

BIURO DZIEKANA, DZIEKAN

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY WYDZIAŁU:

ZESPÓŁ ds. OBSŁUGI PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ:

ZESPÓŁ ds. OBSŁUGI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEJ:

Dziekanat

KIEROWNIK DZIEKANATU:

STUDIA STACJONARNE:

STUDIA NIESTACJONARNE:

SPRAWY DYPLOMANTÓW I ABSOLWENTÓW:


embedded map

Katedry

Katedra Automatyki i Informatyki E-1

Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2