Dyżury komisji rekrutacyjnej

Witamy Kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej!

Ukończenie studiów na naszym Wydziale stanowi solidny fundament kariery zawodowej. Nasi absolwenci szybko znajdują zatrudnienie. Co ważne, podejmują pracę zgodnie z otrzymanym wykształceniem. Wydział współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami z Krakowa i Małopolski. W trakcie studiów nasi studenci odbywają w nich praktyki i staże. W efekcie często już w trakcie studiów nasi studenci otrzymują atrakcyjne propozycje zatrudnienia.

Obecnie proponujemy Państwu 3,5 roczne studia stacjonarne I stopnia na kierunkach Elektrotechnika i automatyka oraz Informatyka w inżynierii komputerowej. Również serdecznie zapraszamy do podjęcia 4-letnich studiów niestacjonarnych prowadzonych przez nasz Wydział na wyżej wymienionych kierunkach. Elektroniczna rejestracja kandydatów już się rozpoczęła.
W czerwcu rozpoczęła się elektroniczna rejestracja na 4-semestralne studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Elektrotechnika i automatyka.
W obrębie studiów niestacjonarnych drugiego stopnia oferujemy następujące specjalności:

  • Elektroenergetyka
  • Sterowanie, monitoring i diagnostyka układów elektrycznych

Obecnie trwa oczekiwanie na 4 turę rekrutacji! Stopniowo obniżamy progi punktowe. Nadal mamy wolne miejsca. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji.

Dyżury komisji rekrutacyjnej dla kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:
Od 1.08.2023 do 31.08.2023 trwa przerwa w pracy Komisji Rekrutacyjnej!

Dyżury telefoniczny i e-mailowy

Komisja pełni również dyżur stacjonarnie w sali A1 ( na półpiętrze, na wprost wejścia głównego budynku WIEiK).

od poniedziałku do piątku
od godz. 10:00 do 13:00

Oferta edukacyjna

Harmonogram rekrutacji

Etap
Informacje
Postępowanie kwalifikacyjne
– 11 lipca 2023 r.
– 18 lipca 2023 r.
– 24 lipca 2023 r.
– 12 września 2023
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
– 12 lipca 2023 r. – po godz. 16:00
– 18 lipca 2023 r. – po godz. 16:00
– 24 lipca 2023 r. – po godz. 16:00
– 12 września 2023 r. – po godz. 16:00
– 18 września 2023 r. – po godz. 16:00
Składanie dokumentów skutkujące wpisem na listę studentów

Dokumenty należy składać osobiście albo przez pełnomocnika w siedzibie

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Budynek główny WIEiK,

SALA A1
Dyżury:
od poniedziałku do piątku
od godz. 10:00 do 13:00
– 13 – 17 lipca 2023 r.
– 19 – 21 lipca 2023 r.
– 25 – 27 lipca 2023 r.
– 13 – 15 września 2023 r.
– 19 – 21 września 2023 r.
Ogłoszenie list studentów
Każda kwalifikacja wymaga ogłoszenia list studentów;
ostatnie ogłoszenie list studentów przed przerwą w pracach WKR – do 28 lipca 2023 r.
po przerwie – do 22 września 2023 r.
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top