Dyplomowanie

Na WIEIK obowiązują następujące terminy zgłaszania przez Pracowników tematów prac dyplomowych: 1 kwietnia i 1 listopada. Zgodnie z obowiązującymi na PK przepisami, Studenci mają prawo uzgadniać z Pracownikami tematy prac dyplomowych przez upływem wyżej wymienionych terminów.

Tematy prac dyplomowych

Harmonogram przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym 2023/24

Weryfikowanie prac dyplomowych w systemie ASAP

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top