Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2

Katedra Inżynierii Elektrycznej jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. 

W katedrze E-2 prowadzone są badania w dyscyplinie naukowej: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.

Wiele tematów badań ma charakter interdyscyplinarny.

  Adres:

  Katedra Inżynierii Elektrycznej E-2 
  Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
  Politechnika Krakowska 
  ul. Warszawska 24 
  31-155 Kraków 

  Kierownictwo 

  Kierownik Katedry: dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK

  Zastępca Kierownika Katedry: dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK 

  Sekretariat: 

  Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, IV piętro, pokój 408 

  mgr inż. Janina Ryszka   
  e-mail: janina.ryszka@pk.edu.pl 
  tel.: 12 628-26-14 
  pok. 408 
  tel./fax: +48 12 628-20-44 

  mgr Agata Taler 
  e-mail: agata.taler@pk.edu.pl 
  tel.: 12 628-26-14 
  pok. 408 
  tel./fax: +48 12 628-20-44 

  profesorów
  adiunktów
  asystentów
  doktorantów

  Grupy Badawcze KATEDRY INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ E-2

  Główne kierunki prac naukowo-badawczych prowadzonych aktualnie w Katedrze

  Główne obszary badań i możliwości współpracy z przemysłem:

  Laboratoria Katedry E-2

  Ułatwienia dostępu:

  Kontrast

  Powiększ tekst

  Zwiększ odstępy

  Użyj czytelnych czcionek

  Powiększ kursor

  Podświetlenie linków

  Zatrzymaj animacje

  Resetuj ustawienia

  Ułatwienia dostępu:
  Kontrast
  Powiększ tekst
  Zwiększ odstępy
  Użyj czytelnych czcionek
  Powiększ kursor
  Podświetlenie linków
  Zatrzymaj animacje
  Resetuj ustawienia
  Scroll to Top