Sprawy socjalne

Stypendium socjalne

Wnioski o przyznanie stypendium lub zapomogi należy składać w oryginale w Dziekanacie WIEiK.

Przypominany:

WYMAGANE DOKUMENTY do stypendium socjalnego:

Wzór 1 – uzupełnia student zaznaczając adekwatnie : dodatek do kwatery (do-kw) (wraz z Wzorem 8 ),  do domu studenckiego (do-ds) lub tzw. inny dodatek (do-in).

Wzory nr 9, 10, 14 – dla wszystkich dorosłych członków rodziny ( uzupełnione na podstawie deklaracji PIT za 2019) lub Wzór 15 jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarcza (na podstawie PIT za 2019).

Wzory 11, 12, 13 na podstawie danych podatkowych z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta, następnie Wzór 16 dla rodzeństwa (tylko).

W/w Wzory (wszystkie) składamy dla wszystkich dorosłych członków rodziny, jeśli ktoś czegoś nie posiada należy dany wzór wydrukować i wpisać odpowiednio ”O” lub „nie dotyczy”.

Wzór nr 18 do Ośrodka Pomocy Społecznej z którego otrzymuje zaświadczanie potwierdzające sytuacje rodzinną.

WYMAGANE DOKUMENTY Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

– Wzór nr 4 – studenci I i II stopnia oraz do wzór nr 5 (doktoranci) . Dla studentów 1 roku (finalistów, olimpijczyków) wzór nr 17.

WYMAGANE DOKUMENTY Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

– Wzór nr 3 oraz orzeczenia o niepełnosprawności (ksero).

Osoba do kontaktu lic. Karolina Windak ( karolina.windak@pk.edu.pl tel. 12 628 26 07 )

WAŻNE!!

Każdy student, w momencie składania wniosku o przyznanie stypendium socjalne zobowiązany jest do złożenia świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny jeżeli dochód w roku 2021 nie przekroczył minimalnej określonej kwoty przypadającej na osobę w rodzinie.

Wypłata stypendium następuje do dnia 15 każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, ze stypendia za październik i listopad wypłacane są do końca listopada, a za marzec i kwiecień do końca  kwietnia (bez naliczania odsetek).

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top