Projekty wdrożeniowe

Zrealizowane projekty (ostatnie 5 lat):

  1. Przygotowanie dla firmy EMPEL koncepcji oraz opracowanie studium wykonalności elektrozaczepów (elektrozamków) dla zastosowań komercyjnych a (2018), dla podmiotu EMPEL Sp. z o.o. w ramach projektu „Bony na innowacje”.
  2. Opracowanie metody identyfikacji optymalnego sterowania Małych Elektrowni Wodnych (2019), dla podmiotu P.P.H.U. ENERGIA S.C. w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.
  3. Znacząco ulepszony inteligentny układ pomiarowy do badania i diagnostyki maszyn elektrycznych wirujących (2019), dla podmiotu SENCO Sp. z o.o, wykonawca INTECH PK Sp. z o.o.
  4. Prace projektowe oraz badawcze prototypów elektrofiltrów przeznaczonych dla węglowych instalacji c.o. małej mocy (2020), dla podmiotu CREEN sp. z o.o.,
  5. Opracowanie nowego produktu – sterownika do integracji hybrydowych układów generacji energii elektrycznej (2020), dla podmiotu „Elmark” PHU Marek Lehmann, w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.
  6. Opracowanie uniwersalnego segmentowego generatora elektrycznego dla małych elektrowni wodnych, dla podmiotu KISIELEWSKI Sp. z o.o., w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2. POIR, Wykonawca: INTECH PK Sp. z o.o.
  7. Poszerzenie funkcjonalności zabezpieczenia BEL_Plus o funkcje diagnostyczne, dla podmiotu APATOR ELKOMTECH Spółka Akcyjna.
  8. Koncepcja  magazynu  energii  elektrycznej  dla  instalacji PV o mocy ≤1MW, dla podmiotu ALSEVA SP. Z O.O. SP. K., Wykonawca: INTECH PK Sp. z o.o.

Aktualnie realizowane projekty:

  1. Autonomiczno-kompozytowy system ruchomych zamknięć jazowych, projekt B+R wraz z wdrożeniem dla podmiotu AQUA-Tech Sp. z o.o., Wykonawca: INTECH PK Sp. z o.o.
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top