Pomoc materialna i ubezpieczenie zdrowotne

Informacje na temat pomocy materialnej w roku akademickim 2021/22 dostępne są na stronach Politechniki Krakowskiej

Proszę zwrócić uwagę na nowy Regulamin pomocy materialnej, stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 90 Rektora PK z dnia 5 lipca 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej, została ustalona miesięczna kwota netto dochodu, obowiązująca w roku akademickim 2021/2022 w wysokości 1051,70 zł. Oznacza to, iż stypendium socjalnego nie otrzyma student, którego dochód w roku 2020 ustalony został na poziomie wyższym niż 1051,70 zł.

TERMINY: Wnioski dotyczące świadczeń należy złożyć w dziekanacie wydziału, na którym odbywa się kształcenie:

 • do dnia 4 października 2021 r.,
 • do 28 lutego 2022 r., w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni roku akademickiego 2021/2022. 

Student może złożyć wniosek drogą elektroniczną (scan) ale do 4 października obowiązkowo należy dostarczyć do dziekanatu oryginał wniosku, podpisany (wymóg formalny), w formie papierowej.

Wniosek przesłany za pomocą maila jest tylko informacją, że student ma zamiar ubiegania się o świadczenia.

Ponadto student zawsze może złożyć wniosek podpisany elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami za pomocą skrzynki ePUAP PK. 

Wnioski o stypendium można również składać do opisanych skrzynek-pudeł przy portierni WIEiK.

Dodatkowe Informacje odnośnie stypendium socjalnego

RODZAJE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Pomoc materialna z Budżetu Państwa

prowadzi Dział Spraw Socjalnych Studentów WIEK Budynek WIEK ul.Warszawska 24, II piętro,  pok. 203

 1. Stypendium socjalne,
 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 4. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 5. Zapomoga losowa.

Akty prawne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2017/18

Dokumenty powyższe dostępne są na stronie Rektoratu lub w linku poniżej

Dodatkowe Akty Prawne obowiązujące na Politechnice Krakowskiej

STRONA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PK informacje dotyczące składu, aktualności samorządu studenckiego itp.

Więcej informacji  na stronie Samorządu  http://samorzad.pk.edu.pl/index.php/akademiki/osiedle-studenckie/administracja
ZARZĄDZENIE NR 57 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 21 sierpnia 2017 r.znak R.0201-66/17 w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej: http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=190&lang=pl.

Uczelniana Komisja Wyborcza na kadencję 2016-2020

MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM

O miejsce  w ramach limitu dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się studenci, obywatele polscy oraz cudzoziemcy studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich,  stosuje się zasady dochodowej listy wniosków. Miejsce przyznaje się  od najniższego dochodu do wyczerpania limitu

 • w sprawie zmian w Zasadach przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2016/17
 • Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania. Miejsca w domach studenckich PK (DS PK) przyznawane na okres od 01.10.2016 r. do 06.07.2017 r.
 • Liczba miejsc wydzielonych na rok akademicki 2016/2017.

Inne formy pomocy materialnej

Informacje dla osób niepełnosprawnych       

Na Politechnice Krakowskiej działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Krakowskiej

Podstawowym celem działalności Biura jest stworzenie niepełnosprawnym studentom PK warunków do nauki na prawach równych z innymi. Dodatkowo działa Pełnomocnik Rektora ds.Osób Niepełnosprawnych  oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych PK

Więcej informacji na stronie: http://www.zsn.pk.edu.pl/

 Ubezpieczenie ZDROWOTNE

Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia, nie posiadający żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (praca, gospodarstwo rolne i inne) zgłaszając się do Działu Spraw Bytowych Studentów składają:

 • pisemny wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 • oświadczenie o braku tytułu do ubezpieczenia
 • wypełniają druk ZZA

Pozostałe formalności , oraz opłaty składek dokonuje Uczelnia.

Więcej informacji  udziela Pani Magdalena Dąbrowska pok.203c II piętro

 Studenci cudzoziemcy

NFZ ul.Batorego 24 tel.: (12) 298 83 86,
tel. informacyjny: (12) 94-88
wymagane dokumenty: paszport, aktualna legitymacja studencka lub zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top