Przewody doktorskie

Doktorant / streszczenie
Promotor
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
mgr inż. Marek Dudzik
prof. dr hab.inż. Adam Jagiełło
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Recenzja
dr hab. inż. Grzegorz Skarpetowski, prof. PK
Recenzja
mgr inż. Alejandro Fernandez Gomez
dr hab. inż. Konrad Weinreb, prof. PK
dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz
Recenzja
dr hab. inż. Tomasz Węgiel
Recenzja
mgr inż. Tomasz Sieńko
prof. dr hab.inż. Tadeusz Sobczyk
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
Recenzja
dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
Recenzja
mgr inż. Marek Sieja
prof. dr hab.inż. Edward Layer
dr hab.inż. Andrzej Bień, prof.AGH
Recenzja
dr hab.inż. Mieczysław Zając, prof. PK
Recenzja
mgr inż. José Gregorio Ferreira De Sá
dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK
dr hab. inż. Robert Sałat
Recenzja
dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
Recenzja
mgr inż. Bartosz Rozegnał
dr hab. inż. Mazgaj Witold, prof. PK
dr hab. inż. Wojciech Jarzyna
Recenzja
dr hab. inż. Robert Stala
Recenzja
mgr inż. Marcin Tomczyk
dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK
Recenzja
prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński
Recenzja
mgr inż. Arkadiusz Duda
dr hab.inż. Piotr Drozdowski, prof.PK
dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz
Recenzja
prof. dr hab. inż. Czesław T. Kowalski
Recenzja
mgr inż. Konrad Hawron
prof. dr hab.inż. Maciej Siwczyński
dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof.UZ
Recenzja
dr hab.inż. Ryszard Porada
Recenzja
mgr inż. Tomasz Makowski
prof. dr hab.inż. Krzysztof Kluszczyński
dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚw (Politechnika Świętokrzyska)
Recenzja
prof. dr hab.inż. Józef Lisowski (Uniwersytet Morski – Gdynia)
Recenzja
mgr inż. Natalia Radwan – Pragłowska
dr hab.inż.Tomasz Węgiel, prof. PK
dr hab.inż. Damian Mazur, prof.PRz (Politechnika Rzeszowska)
Recenzja
dr hab.inż. Krzysztof Ludwinek, prof. PŚw (Politechnika Świętokrzyska)
Recenzja
mgr inż. Paweł Albrechtowicz
dr hab.inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK
prof. dr hab. inż. Jan Anuszczyk (Politechnika Łódzka)
Recenzja
dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki, prof. PŚ (Politechnika Śląska)
Recenzja
dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Recenzja
mgr inż. Dariusz Cholewa
dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
dr hab.inż. Mieczysław Ronkowski (Politechnika Gdańska)
Recenzja
prof. dr hab. inż. Wojciech Jarzyna (Politechnika Lubelska)
Recenzja
mgr inż. Sebastiana Bartel
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Recenzja
dr hab. inż. Andrzej Pochanke
Recenzja
dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski (Politechnika Gdańska)
Recenzja
mgr inż. Bartosz Woszczyny
dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
Prof. dr hab. inż Wojciech Jarzyna
Recenzja
Prof. dr hab. inż. Robert Stala
Recenzja

Do pobrania:

Doktorant / streszczenie:

Tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Tryb działania i sposób przeprowadzania postępowania określony jest uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej.

Aktualnie obowiązującym dokumentem jest Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 maja 2022 r. nr 32/n/05/2022 w sprawie zmian w trybie działania i sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top