Informacja dotycząca zasad przepisywania ocen

Uprzejmie informuję, że Student powtarzający semestr może ubiegać się o przepisanie otrzymanej pozytywnej oceny z przedmiotu. W związku z tym Student zobowiązany będzie do napisania podania o przepisanie oceny, które zaopiniuje Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot. Formalnym potwierdzeniem zaliczenia przedmiotu jest wprowadzenie przez uprawnionego Nauczyciela Akademickiego oceny do protokołu dokonywane poprzez zamieszczenie i zatwierdzenie oceny w systemie elektronicznym. Nauczyciel nie ma możliwości wprowadzenia do protokołu przepisywanej oceny z datą faktycznego uzyskania zaliczenia przedmiotu (wynika to z konfiguracji dat w protokołach elektronicznych zależnych od organizacji sesji egzaminacyjnej), datę faktycznego uzyskania zaliczenia przedmiotu może natomiast wprowadzić do systemu HMS Pracownik dziekanatu. W związku z tym po pozytywnym zaopiniowaniu podania o przepisanie oceny przez Nauczyciela prowadzącego przedmiot, Student zobligowany będzie do dostarczenia podania do dziekanatu w celu wprowadzenia tej oceny do karty okresowyck osiągnięć studenta w systemie HMS. W zakładce „Formularze do pobrania” załączony został wzór podania o przepisanie oceny.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top