Audytorzy Wydziałowi

Organizacja i nadzór nad sesjami egzaminacyjnymi – Prodziekan ds. kształcenia: dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
Audytor ds. kontroli weryfikacji stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się – dr inż. Zbigniew Szular
Audytor ds. nadzoru nad jakością prac i egzaminów dyplomowych w E-1 – dr inż. Dariusz Smugała
Audytor ds. nadzoru nad jakością prac i egzaminów dyplomowych w E-2 – dr inż. Łukasz Ścisło
Audytor ds. kontroli archiwizacji dokumentacji stopnia osiągnięcia efektów uczenia się – dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK
Audytor ds. kontroli i modyfikacji liczby punktów ECTS – dr inż. Grzegorz Pędrak
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top