Studia stacjonarne

Na studiach stacjonarnych Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej prowadzone są w roku akademickim 2018/2019 następujące kierunki i specjalności studiów:

STUDIA I STOPNIA:

- ELEKTROTECHNIKA
   specjalności:
    - Automatyka w układach elektrycznych
    - Trakcja elektryczna
    - Inżynieria systemów elektrycznych

- ENERGETYKA (kierunek będzie wycofany od roku akademickiego 2019/2020)
  specjalność:
    - Elektroenergetyka

-
INFORMATYKA (nastąpi zmiana nazwy kierunku od roku akademickiego 2019/2020 na : Informatyka w inżynierii komputerowej) 
  bez specjalności

 

STUDIA II STOPNIA:

- ELEKTROTECHNIKA
   specjalności:
    - Elektroenergetyka
    - Elektryczne urządzenia sterowania
    - Informatyczne systemy automatyki
    - Monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
    - Wspólczesne systemy trakcji elektrycznej

 

STUDIA III STOPNIA:

- ELEKTROTECHNIKA