Pomoc materialna

Informacje na temat pomocy materialnej w roku akademickim 2019/20 dostępne są na stronach Politechniki Krakowskiej.

Proszę zwrócić uwagę na nowy Regulamin pomocy materialnej, w którym następują zmiany załączników obowiązujących od 01.10.2019 r.

Informuję, iż w roku akademickim 2019/2020 dochód na osobę w rodzinie studenta, za rok podatkowy 2018, pozwalający przyznać stypendium socjalne, będzie wynosił 1000 zł.