Dziekanat

KIEROWNIK DZIEKANATU:
mgr Ewa Lutyńska, tel. (12) 628-26-06, e-mail: elutynska@pk.edu.pl

STUDIA STACJONARNE:
- kierunek Elektrotechnika:
      mgr inż. Magdalena Dąbrowska, tel. (12) 628-26-07, e-mail: mdabr@pk.edu.pl
- kierunek Informatyka:
      inż. Krystyna Hartel, tel. (12) 628-26-10, e-mail: khartel@pk.edu.pl
- kierunek Elektrotechnika II stopień:
      mgr inż. Iwona Wiktor-Derkacz, tel. (12) 628-20-43, e-mail: iwiktor@pk.edu.pl
- sprawy socjalne:
      mgr inż. Iwona Gołdasz, tel. (12) 628-26-07, e-mail: igoldasz@pk.edu.pl
- dyplomy studia stacjonarne i niestacjonarne:
      mgr Anna Lipczyńska-Pawlik (12) 628-26-49, e-mail: alipczynska-pawlik@pk.edu.pl

STUDIA NIESTACJONARNE:
- II stopień - Kierownik Dziekanatu mgr Ewa Lutyńska, tel. (12) 628-26-06, e-mail: elutynska@pk.edu.pl
- I stopień - Anna Wesołowska, tel. (12) 628-26-06, e-mail: anna.wesolowska@pk.edu.pl

  Proszę nie dzwonić w godzinach przyjęć.


Piątek w dziekanacie jest dniem wewnętrznym, bez godzin przyjęć


POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE, PRZEWODY DOKTORSKIE:

inż. Beata Kocoń, tel. (12) 628-20-43, e-mail: bkocon@pk.edu.pl