Godziny przyjęć Prodziekanów WIEiK

Godziny przyjęć Prodziekanów WIEiK - pokój 203d

Kierunek Elektrotechnika I stopień:
Dr inż. Ireneusz Chrabąszcz

      poniedziałek: 9.30 - 11.00

Kierunek Elektrotechnika II stopień:
Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof.PK

      środa: 11.30 - 13.00

kierunek Informatyka I stopień:
Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski

       wtorek: 12.30 - 14.00 (proszę wcześniej o mail)

kierunek Energetyka I stopień:
Dr inż. Andrzej Szromba

      środa: 11.00 - 12.30