Godziny przyjęć Prodziekanów WIEiK

Godziny przyjęć Prodziekanów WIEiK - pokój 203d

PRODZIEKAN do spraw studenckich: dr inż. Bartosz Rozegnał
Poniedziałek 17:00 -18:00
Środa 12:45 - 13:45
Piątek 11:00 - 12:00

Dyżur online poprzez platformę Teams w zespole "Prodziekan do spraw studenckich".
Kod zespołu: v9c1ppd

PRODZIEKAN do spraw kształcenia: dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
Poniedziałek: 11.30-12.30
Środa: 13.00-14.00

Dyżur online poprzez platformę Teams w zespole "Prodziekan do spraw kształcenia".
Kod zespołu: wktg1k7

PRODZIEKAN do spraw nauki: dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
Środa: 12.00-12.30

PRODZIEKAN do spraw organizacyjnych i współpracy z przemysłem: dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK
Poniedziałek 11:00 -12:00
Wtorek 11:00 -12:00
Miejsce: platforma Teams.