Godziny przyjęć Prodziekanów WIEiK

Godziny przyjęć Prodziekanów WIEiK - pokój 203d

Kierunek Elektrotechnika I stopień:
Dr inż. Ireneusz Chrabąszcz

      poniedziałek: 9.30 – 11.00

Kierunek Elektrotechnika II stopień:
Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof.PK

      czwartek: 11.30 - 13.00

kierunek Informatyka I stopień:
Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski

      wtorek: 10.50 – 12.20
      urlop do 31.08.2017

kierunek Energetyka I stopień:
Dr inż. Andrzej Szromba

      środa: 11.00 – 12.30