Godziny przyjęć Prodziekanów WIEiK

Godziny przyjęć Prodziekanów WIEiK - pokój 203d

Kierunek Elektrotechnika I stopień:
Dr inż. Ireneusz Chrabąszcz

      Tracą aktualność dotychczasowe terminy konsultacji w semestrze zimowym 2017/2018. Konsultacje w sesji zimowej 2017/2018 jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową. Terminy konsultacji w semestrze letnim 2017/2018 zostaną podane po rozpoczęciu nowego semestru.

Kierunek Elektrotechnika II stopień:
Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof.PK

      czwartek: 11.30 - 13.00

kierunek Informatyka I stopień:
Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski

      Tracą aktualność dotychczasowe terminy konsultacji w semestrze zimowym 2017/2018. Konsultacje w sesji zimowej 2017/2018 jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową. Terminy konsultacji w semestrze letnim 2017/2018 zostaną podane po rozpoczęciu nowego semestru.

kierunek Energetyka I stopień:
Dr inż. Andrzej Szromba

      Tracą aktualność dotychczasowe terminy konsultacji w semestrze zimowym 2017/2018. Konsultacje w sesji zimowej 2017/2018 jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową. Terminy konsultacji w semestrze letnim 2017/2018 zostaną podane po rozpoczęciu nowego semestru.