Złożenie ślubowania  dla osób przyjętych na studia II-go stopnia

UWAGA !!!!

Złożenie ślubowania dla osób przyjętych na studia II-go stopnia

przyjętych od semestru letniego w roku akademickim 2023/24.

Osoby przyjęte na studia II-go stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2023/24 są zobowiązane do złożenia ślubowania w terminie do dnia:

06 marca 2024 roku.

Podpisywanie ślubowań w pok. 205, II p. WIEIK w godz. 10.00-13.00.

Niezłożenie ślubowania przez osobę przyjętą na studia skutkuje skreśleniem z listy studentów

/ Regulamin Studiów PK p.V, &24,p.2 /.