PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. inż. Bartosza Woszczyny

DZIEKAN I RADA NAUKOWA
WYDZIAŁU INŻYNIERII ELEKYTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki
zawiadamiają o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
mgr. inż. Bartosza Woszczyny
która odbędzie się dnia 14 lutego 2024 roku o godz. 12:15
w sali audytoryjnej A3 w budynku Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK
przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Indywidualne, miękkie przełączanie tranzystorów w trójfazowym, trójpoziomowym
falowniku napięcia”

Promotor pracy:
dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
Promotor pomocniczy:
dr inż. Marek Dudzik
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Wojciech Jarzyna – Politechnika Lubelska
prof. dr hab. inż. Robert Stala – Akademia Górniczo-Hutnicza
Z rozprawą doktorską można zapoznać się poprzez Repozytorium Politechniki Krakowskiej:
https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/48591. Wersja drukowana rozprawy znajduje się
do wglądu w Czytelni Głównej Biblioteki PK. Streszczenie rozprawy i recenzje znajdują się na
stronie internetowej Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej:
https://wieik.pk.edu.pl/przewody-doktorskie/

Przewodniczący Rady Naukowej
dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika
i technologie kosmiczne
dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

Data

14 lut 2024
Wygasłe

Czas

12:15

Lokalizacja

Sala A3
Budynek WIEiK
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top