Rekrutacja

Witamy Kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej!

Ukończenie studiów na naszym Wydziale stanowi solidny fundament kariery zawodowej. Nasi absolwenci szybko znajdują zatrudnienie. Co ważne, podejmują pracę zgodnie z otrzymanym wykształceniem. Wydział współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami z Krakowa i Małopolski. W trakcie studiów nasi studenci odbywają w nich praktyki i staże. W efekcie często już w trakcie studiów nasi studenci otrzymują atrakcyjne propozycje zatrudnienia.

Aktualnie Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej przeprowadza rekrutację na studia I stopnia (inżynierskie) oraz na studia II stopnia (magisterskie) na następujące kierunki:Rekrutacja na studia I stopnia:

 • Elektrotechnika
 • Energetyka - kierunek międzywydziałowy z szerokim obszarem kształcenia 
 • Informatyka

Studia można odbyć w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

W formie stacjonarnej zajęcia dydaktyczne odbywają się od poniedziałku do piątku. W formie niestacjonarnej zajęcia dydaktyczne odbywają się tylko w soboty i niedziele.

Informacje o tych kierunkach, sylwetce absolwenta, ilości oferowanych miejsc itp. można znaleźć:

 • dla Elektrotechniki w trybie stacjonarnym: [tutaj]
 • dla Elektrotechniki w trybie niestacjonarnym: [tutaj]
 • dla Energetyki w trybie stacjonarnym: [tutaj]
 • dla Energetyki w trybie niestacjonarnym: [tutaj]
 • dla Informatyki w trybie stacjonarnym: [tutaj]
 • dla Informatyki w trybie niestacjonarnym: [tutaj],Rekrutacja na studia II stopnia:

 • Elektrotechnika (tylko forma niestacjonarna)

O przyjęcie na kierunek studiów elektrotechnika mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera. 

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów elektrotechnika jest: 

 1. złożenie dokumentów, 
 2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie wyników z egzaminu wstępnego na studia II stopnia, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc, czyli 72. 

Egzamin ma formę testu pisemnego jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań.

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych tworzony jest na podstawie treści kształcenia z wybranych modułów studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kierunku elektrotechnika. Zestaw zagadnień egzaminacyjnych, na podstawie którego tworzony jest zestaw pytań testowych, dostępny jest [tutaj

Uwaga. Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika, odbytych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskie, może zrezygnować z przyjęcia na podstawie egzaminu wstępnego, i może ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie średniej ze studiów I stopnia.

Informacje o tym kierunku, sylwetce absolwenta, ilości oferowanych miejsc itp., można znaleźć [ tutaj]. WAŻNE LINKI:

Bieżący harmonogram rekrutacji 

 • na studia stacjonarne jest [ tutaj] , 
 • na studia niestacjonarne I stopnia jest [tutaj]  a na studia niestacjonarne II stopnia jest [ tutaj]  

W trakcie pojedynczej rejestracji elektronicznej można wybrać dwa kierunki

Wyczerpujące informacje dotyczące procesu rejestracji znajdują się [ tutaj]  

HARMONOGRAM DYŻURÓW WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ DOSTĘPNY JEST [ TUTAJ]