Rekrutacja

Witamy Kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej!

Ukończenie studiów na naszym Wydziale stanowi solidny fundament kariery zawodowej. Nasi absolwenci szybko znajdują zatrudnienie. Co ważne, podejmują pracę zgodnie z otrzymanym wykształceniem. Wydział współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami z Krakowa i Małopolski. W trakcie studiów nasi studenci odbywają w nich praktyki i staże. W efekcie często już w trakcie studiów nasi studenci otrzymują atrakcyjne propozycje zatrudnienia.

W trudnym czasie pandemii zarówno Uczelnia jak i Wydział dokładają najwyższych starań w celu zachowania standardów bezpieczeństwa, zarówno dla studentów jak i pracowników. Zostały wdrożone zaawansowane techniki nauczania zdalnego, z wykorzystaniem technik internetowych. Równocześnie zachowano możliwości techniczno-organizacyjne, aby w każdej chwili powrócić do kształcenia w trybie stacjonarnym.

Dyżury komisji rekrutacyjnej oraz terminy postępowania kwalifikacyjnego:

07.06.2021 – 30.06.2021 – dyżur mailowy - rwe@pk.edu.pl

Dyżur mailowy + telefoniczny:

01.07.2021 – 09.07.2021 – wtorki, środy i czwartki w godz. 10:00 – 14:00 sala A1 WIEiK, telefon: 12 628 26 09, 12 628 26 11

12.07.2021 – 30.07.2021 – od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 14:00 sala A1 WIEiK, telefon: 12 628 26 09, 12 628 26 11

02.08.2021 – 31.08.2021 – przerwa w pracach komisji

01.09.2021 – 10.09.2021 – wtorki, środy i czwartki w godz. 10:00 – 14:00 sala A1 WIEiK, telefon: 12 628 26 09, 12 628 26 11

13.09.2021 – 30.09.2021 – od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 14:00 sala A1 WIEiK, telefon: 12 628 26 09, 12 628 26 11     

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej WIEiK

Postępowanie kwalifikacyjne

do 11.07.2021 r.

od 12.07.2021 do 25.07.2021

od 26.07.2021 do 07.09.2021

od 08.09.2021 do 23.09.2021

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

12.07.2021 r. do godz. 12:00

26.07.2021 do godz. 12:00

08.09.2021 do godz. 12:00

23.09.2021 do godz. 12:00

Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)

Od 12.07.2021 do 16.07.2021

Od 26.07.2021 do 29.07.2021

Od 08.09.2021 do 15.09.2021

Od 23.09.2021 do 24.09.2021

7 czerwca 2021, rozpoczęła się rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie). Oferujemy studia na kierunkach Elektrotechnika i automatyka oraz Informatyka w inżynierii komputerowej. Bliższe informacje o tych kierunkach znajdziesz:

Elektrotechnika i automatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne): [zobacz]

Informatyka w inżynierii komputerowej: [zobacz]

Z planami studiów dla oferowanych przez nas kierunków i specjalności można zaznajomić się tutaj: [zobacz]

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj: [zobacz]

Z kolei, 28 czerwca 2021, rozpocznie się rekrutacja na niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Elektrotechnika i automatyka. W obrębie kierunku oferujemy następujące specjalności:

  • elektryczne urządzenia sterowania
  • informatyczne systemy automatyki
  • monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
  • współczesne systemy trakcji elektrycznej
  • elektroenergetyka

Bliższe informacje o kierunku i poszczególnych specjalnościach znajdziesz: [zobacz] natomiast program studiów tutaj: [zobacz] 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj:  [zobacz]

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA: W KAŻDYM KOLEJNYM SEMESTRZE LETNIM (NABÓR W STYCZNIU) OFERUJEMY UNIKATOWE STUDIA NA KIERUNKU INFOTRONIKA

Są tu multidyscyplinarne studia łączące informatykę z elektroniką, robotyką, automatyką, .... Ich absolwenci znakomicie wpisują się w nowatorską strategię rozwoju gospodarki światowej określaną jako Industry 4.0

Zobacz informację o tych studiach tutaj: [zobacz] oraz ich program tutaj: [ zobacz ] 

Wywiad z prodziekanem dr inż. Bartoszem Rozegnałem - [zobacz]

  Zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacją: