Rekrutacja

Witamy Kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej!

Ukończenie studiów na naszym Wydziale stanowi solidny fundament kariery zawodowej. Nasi absolwenci szybko znajdują zatrudnienie. Co ważne, podejmują pracę zgodnie z otrzymanym wykształceniem. Wydział współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami z Krakowa i Małopolski. W trakcie studiów nasi studenci odbywają w nich praktyki i staże. W efekcie często już w trakcie studiów nasi studenci otrzymują atrakcyjne propozycje zatrudnienia. 

Podstawowe informacje o najbliższej rekrutacji, która odbędzie się w styczniu 2019, znajdują się tutaj: http://rekrutacja.pk.edu.pl/.

Informacje o rekrutacji na kierunek Elektrotechnika znajdują się tutaj: http://rekrutacja.pk.edu.pl/index.php/studia-ii-stopnia-18-19/stacjonarne-ii-stopnia18-19/1352-elektrotechnika-2st-2018-19

Zakres zagadnień dotyczących egzaminu wstępnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika znajduje się tutaj: http://rekrutacja.pk.edu.pl/index.php/zasady-rekrutacji-2018-19/egzaminy-2018-19