Rekrutacja

Witamy Kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej!

Ukończenie studiów na naszym Wydziale stanowi solidny fundament kariery zawodowej. Nasi absolwenci szybko znajdują zatrudnienie. Co ważne, podejmują pracę zgodnie z otrzymanym wykształceniem. Wydział współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami z Krakowa i Małopolski. W trakcie studiów nasi studenci odbywają w nich praktyki i staże. W efekcie często już w trakcie studiów nasi studenci otrzymują atrakcyjne propozycje zatrudnienia. 

Oferta edukacyjna na rok 2019/2020: http://rekrutacja.pk.edu.pl/.

Informator dla kandydatów na studia I stopnia w roku 2019/2020: 

http://rekrutacja.pk.edu.pl/

https://www.pk.edu.pl w zakładce KANDYDACI