I Dzień Elektryka na WIEiK

W dniu 10 czerwca 2024 roku odbył się I Dzień Elektryka na WIEiK, zorganizowany pod hasłem „Inżynieria przeszłości, Inżynieria przyszłości: 80 lat elektroniki i elektrotechniki na Politechnice Krakowskiej”.

Pan Dziekan WIEiK przedstawił historię wydziału oraz omówił potencjalne kierunki jego rozwoju. Następnie, przedstawiciele Pracowni Historycznej SEP w Opolu zaprezentowali działalność prof. Tadeusza Malarskiego. Przyszłość inżynierii oraz laboratoria Europejskiej Agencji Kosmicznej, CERN oraz ESA ESTEC przybliżył nam pan Kacper Hatłas. Po prezentacjach i zdobytej wiedzy uczestnicy wzięli udział w konkursie wiedzy o WIEiK. Spośród 80 uczestników wyłoniliśmy i nagrodziliśmy trzy osoby. Nagrody wręczył Pan Dziekan, a następnie odbyło się uroczyste przekazanie nagród SEP.

Ponadto, zorganizowane zostały dwie sesje posterowe: zwycięzców Wydziałowych Kół Naukowych oraz sesja doktorantów WIEiK.

Sesja Kół Naukowych była pokłosiem tegorocznej Wydziałowej Sesji Kół Naukowych, z której wyłoniono siedem prac reprezentujących WIEiK na szczeblu Uczelnianym. Najlepsze prace były efektem działań w kołach naukowych: 

👉MKN 3I pod opieką dr inż. Anny Romańskiej

👉KN el-RAPPRO pod opieką dr inż. Zbigniewa Pilcha

👉KN Astro PK pod opieką dr inż. Andrzeja Drwala

👉KN IT pod opieką mgr inż. Grzegorza Nowakowskiego

Nasze Koła Naukowe znalazły się w pierwszej dziesiątce USKN! 💪💜

Równolegle odbyły się Wydziałowe Targi Pracy, oferujące unikalną okazję do spotkania z przedstawicielami wiodących firm i poznania możliwości kariery w branży.

Więcej zdjęć autorstwa niezastąpionego fotografa PK – Pana Jana Zycha znajduje się na stronie: -> LINK <-

Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w I Dniu Elektryka na WIEiK.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia.😊