Kierunek studiów II stopnia Infotronika prowadzonych na WIEiK nagrodzony Certyfikatem i Laurem Innowacji w Ogólnopolskim konkursie „Studia z Przyszłością”

4 marca 2024 roku w Sali Koncertowej Polskiego Radia we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs cieszy się od lat wysokim uznaniem ogólnopolskiego środowiska akademickiego i służy wyróżnieniu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków oraz programów studiów na uczelniach w Polsce oraz rekomendowaniu ich kandydatom na studia wyższe. Obecna edycja była już dziewiątą z kolei.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej zgłosił do konkursu kierunek studiów II stopnia Infotronika, prowadzony od roku akademickiego 2019/20. Udział w konkursie okazał się dla Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dużym sukcesem, albowiem kierunek Infotronika, przedstawiony pod ocenę po raz pierwszy, uzyskał nie tylko certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością”, ale został ponadto wyróżniony dodatkową nagrodą – statuetką Lauru Innowacyjności. Przy ocenie Kierunków studiów brano pod uwagę nowoczesność koncepcji kształcenia i programu studiów, jakość kształcenia, stosowanie innowacyjnych metod dydaktycznych oraz unikatowych metod ewaluacji efektów uczenia się.

Na uroczystej gali Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej był reprezentowany przez Dziekana Wydziału WIEiK dr. hab. inż. Macieja Sułowicza, prof. PK, pomysłodawcę kierunku i przewodniczącego Rady Programowej Infotronika prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego oraz mgr inż. Macieja Gibasa, jednego z pierwszych absolwentów kierunku Infotronika, zatrudnionego aktualnie na stanowisku asystenta w zespole badawczym Infotronika i Elektromobilność w Katedrze Inżynierii Elektrycznej. Delegacja Wydziału odebrała certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością 2024” oraz certyfikat nadzwyczajny i statuetkę „Laur Innowacji” z rąk przewodniczącego Komisji Konkursowej prof. dr hab. Dariusza Rotta w obecności przewodniczącego Narodowej Agencji Akademickiej Wymiany dr Bartłomieja Nowaka. Certyfikat nadzwyczajny Laur Innowacji otrzymały te spośród certyfikowanych kierunków, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. Wyróżnienie to otrzymało tylko sześć kierunków studiów w Polsce.

Informacje o konkursie:

https://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-105