Kolejny sukces studenta Infotroniki

📣Nasz Student studiów II-stopnia, kierunku Infotronika inż. Bartłomiej Szostak z WIEiK, w dniu 07.03.2024 odebrał nagrodę za pracę pt.: „Projekt i wykonanie układu wykonawczego wyświetlacza alfabetu brajlowskiego ze sterowaniem poszczególnymi znakami” w kategorii „Najlepsza praca z zakresu społecznych skutków informatyzacji” w Ogólnopolskim, Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów w gmachu Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie. Jest to podwójne wyróżnienie, ponieważ Dyplom Nagrody Specjalnej wręczał sam minister cyfryzacji – wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wraz z Ministrem nagrodę wręczyli Witold Wieteska (Przewodniczący Jury Konkursu Młodych Mistrzów) oraz dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT (Przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki).

🟪Nagroda ta jest kontynuacją cyklu uznań Studenta inż. Bartłomieja Szostaka, nad innowacyjną pracą dotyczącą wyświetlacz Brajlowskiego. Praca inżynierska zawiera zarówno analizę potrzeby słuszności podjęcia tego zagadnienia, ale co ważniejsze Student wykonał działający prototyp wyświetlacza, poprzedzony opracowanymi odpowiednimi modelami komputerowymi.

👥Warto przy okazji zaznaczyć, że sukces ten nie byłby możliwy bez fizycznej realizacji projektu, w którym dużą rolę odegrał FutureLab PK

🔎Więcej informacji na stronie ministerstwa – Link

Zobacz również informacje na stronie PK: Link