Rekrutacja na studia podyplomowe

„Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i kluczowej w zakresie systemów przemysłowych Operational Technology (OT)” została otwarta


Studia mają charakter dwusemestralny a ich rozpoczęcie planowane jest 11 maja 2024.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał m.in.:
– wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa przemysłowych systemów informatycznych OT,
– niezbędne przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z zabezpieczaniem i administracją przemysłowych systemów informatycznych OT,
– wiedzę i umiejętności w zakresie zabezpieczania informatycznych systemów przemysłowych, komputerów technologicznych, wykrywania podatności i incydentów oraz nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze produkcyjnym.
– znajomość i wykorzystanie narzędzi do monitoringu sieci OT takich jak IDS/IPS, SIEM, SOAR itp.

Absolwent uzyskuje dodatkowe kompetencje z zakresu:
– administracji i zabezpieczenia systemów Linux oraz Windows,
– monitoringu bezpieczeństwa infrastruktury OT i IT,
– identyfikacji zagrożeń w systemach operacyjnych i infrastrukturze sieciowej w celu ich zabezpieczania,
– kompleksowego zarządzania incydentami.

Ulotka

Więcej szczegółów znajduje się na Naszej stronie WWW:
https://wieik.pk.edu.pl/ksztalcenie/studia-podyplomowe/