PK i MPK S.A. w Krakowie zacieśniają współpracę

Politechnika Krakowska i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie zawarły dziś porozumienie o strategicznej współpracy w obszarach naukowo-badawczym, technologicznym oraz edukacyjnym. W Sali Senackiej uczelni umowę podpisali dziś (12.04. 2022 r.) rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i prorektor ds. nauki prof. Dariusz Bogdał oraz dr Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK SA i Mariusz Szałkowski, wiceprezes spółki. Porozumienie rozszerza pola dotychczasowej współpracy, stwarza też nowe możliwości dla studentów i doktorantów uczelni oraz kadr MPK, m.in. przez wzbogacenie programu praktyk, stażów i wizyt studialnych oraz realizację doktoratów wdrożeniowych w Szkole Doktorskiej PK.

Ze strony PK współpracę koordynować będzie Komitet Sterujący, pod kierunkiem dr. hab. inż. Macieja Szkody, prof. PK w składzie: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (prorektor ds. nauki PK), prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń (dyrektor Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK), prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek (dziekan Wydziału Mechanicznego PK), dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK (dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), prof. Andrzej Szarata (dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej), dr hab. inż. Paweł Pławiak (dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji). W MPK za współpracę odpowiadać będą: Rafał Świerczyński, prezes Zarządu MPK S.A. w Krakowie, Mariusz Szałkowski, wiceprezes Zarządu MPK S.A. w Krakowie, Kazimierz Fudala, dyrektor ds. technicznych, Jan Macała, kierownik Działu Technicznego i Magdalena Drobniak-Salitra, kierownik Działu Zarządzania Projektami.

Informacja na stronie PK:
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4255:politechnika-krakowska-i-miejskie-przedsiebiorstwo-komunikacyjne-sa-w-krakowie-zaciesniaja-wspolprace&catid=49&lang=pl&Itemid=944

Dodano: 12 kwietnia 2022