Prezentacja firmy ENETECS Engineering Technologies Sp. z o.o. podczas spotkania Koła nr 75 SEP na WIEiK

Podczas spotkania Koła SEP nr 75 odbyła się prezentacja technologii 3D i VR, którą stosuje się w celu usprawnienia projektowania instalacji elektrycznych oraz optymalizacji gospodarki kablowej.

Zaprezentowano również analizy zabezpieczeń w sieciach WN/SN/nN z wykorzystaniem programu PowerFactory na przykładzie istniejącego obiektu. Przedstawiono zagadnienia modelowania zabezpieczeń nadprądowych, ziemnozwarciowych, różnicowych, odległościowych. Pokazano przykładowe analizy rozpływu mocy, weryfikacji pozycji odczepów transformatorów, obciążeń aparatury elektrycznej.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem członów kół SEP nr 33 i 75 działających przy Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

Fotorelacja ze spotkania została przedstawiona na kilku poniższych zdjęciach.

Spotkanie podsumowali prezes firmy ENETECS Engineering Technologies Sp. z o.o. Jakub Stankiewicz oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Maciej Sułowicz.Dodano: 9 czerwca 2022