Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Szanowni Studenci przyjęci na I rok studiów na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,

w dniu 30 września (piątek), o godzinie 12.00 w sali „Działownia” na Kampusie PK przy ulicy Warszawskiej 24 w Krakowie, odbędzie się oficjalna Inauguracja roku akademickiego 2022/23. W trakcie wydarzenia nastąpi uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów (ślubowanie). Zapraszamy wszystkich studentów I roku, niezależnie od stopnia i formy studiów. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez wypełnienie krótkiego formularza online: https://forms.office.com/r/9Rvypixjuy

Rejestracja możliwa będzie do 28 września 2022 r (środa).

Szczegółowy program wydarzenia:

  1. Hymn państwowy
  2. Otwarcie uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2022/2023 przez Dziekana Wydziału
  3. Wystąpienie JM Rektora Politechniki Krakowskiej
  4. Wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
  5. Immatrykulacja studentów I roku
  6. Hymn Gaudeamus igitur
  7. Wykład inauguracyjny: „Dobry fach w ręku to nie wszystko, czyli słów kilka o składnikach owocnej kariery”
  8. Wręczenie nagród w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Krakowski, koło nr 75 za najlepsze prace dyplomowe
  9. Wręczenie nagród Uczelnianej Sesji Kół Naukowych
  10. Zakończenie uroczystości

Zapraszamy!