Infotronika

Infotronika to nowoczesny kierunek prowadzony na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Studenci na tym kierunku poznają technologię IQRF oraz uczą się jej wykorzystania do budowania rozproszonych systemów monitoringu. Kierunek ten prowadzony jest na studiach stacjonarnych II stopnia.

Kierunek studiów II stopnia Infotronika prowadzonych na WIEiK nagrodzony Certyfikatem i Laurem Innowacji w Ogólnopolskim konkursie „Studia z Przyszłością”

Na tym kierunku nie są prowadzone żadne specjalności.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacją:

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top