Informacje o Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej jest jednym z 8 wydziałów Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z kategorią naukową A w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Wydział kształci studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach I stopnia (inżynierskich), II stopnia (magisterskich), III stopnia (doktoranckich) oraz w Szkole Doktorskiej PK. 

Łącznie na wydziale studiuje obecnie 1045 studentów i 26 doktorantów. Oferta dydaktyczna wydziału obejmuje kierunki: Elektrotechnika i Automatyka, Informatyka w Inżynierii Komputerowej oraz Infotronika. 

Oprócz działalności dydaktycznej wydział prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą obejmującą obszary badań: 

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału liczy 67 pracowników, w tym 20 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 30 doktorów. 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej posiada obecnie uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. 

Poznaj historię wydziału.