Pracownicy

Profesorowie:

dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK - Dyrektor Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22
tel. 12 628-26-26, p. 107
e-mail: pdrozdow@usk.pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr hab. inż. Vasyl Hudym, prof. PK
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Pracownia Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23
tel. 12 628-26-69, p. 1/4
e-mail: gudymvi@ukr.net
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

prof. dr hab. inż. Adam St. Jagiełło - kierownik Katedry Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-45
e-mail: pejagiel@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

prof. dr hab. inż. Edward Layer
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-20-63, p.206b
e-mail: elay@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr hab inż. Zbigniew Porada, prof. PK
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Pracownia Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23
tel. 12 628-26-39, p. 1/1
e-mail: zporada@op.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy - Kierownik Katedry Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-29-56, p.100
e-mail: vsamotyy@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

prof. zw. dr hab. inż. Maciej Siwczyński - dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Informatyki E-1, kierownik Katedry Elektrotechniki Teoretycznej E-11
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. 12 628-26-24, 628-26-22, tel./fax 628-26-54, pok.4,
e-mail: e-3@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr hab. inż. Grzegorz Skarpetowski, prof. PK
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-15
e-mail: pejagiel@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
tel. 12 628-26-14, p. 409A
e-mail: pesobczy@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-26-94, p.100b
e-mail: mzaj@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

Doktorzy z habilitacją:

dr hab. inż. Mieczysław Drabowski - kierownik Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1
tel. 12 628-26-13, pok.410
e-mail: drabowski@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr hab. inż. Janusz Gołdasz
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-26-27, p.208f
e-mail: jgoldasz@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr hab inż. Witold Mazgaj - kierownik Zakładu Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22
tel. 12 628-26-99, p. 106
e-mail: pemazgaj@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr hab. inż. Adam Warzecha - kierownik Katedry Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
tel. 12 628-26-21, p.409B
e-mail: pewarzec@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr hab. inż. Konrad Weinreb - zastępca Dyrektora Instytutu E-2
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
tel. 12 628-26-58, p. 409C
e-mail: peweinre@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr hab. inż. Tomasz Węgiel
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
tel. 12 628-26-21, p. 409B
e-mail: pewegiel@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

Doktorzy:

dr inż. Dariusz Borkowski
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
tel. 12 628-26-59, p. 408
e-mail: dborkowski@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Ireneusz Chrabąszcz
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-25-06
e-mail: ichrabaszcz@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Radosław Czarnecki
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-05, pok.101d
e-mail: czarneck@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Wojciech Czuchra
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-79
e-mail: wczuchra@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Andrzej Drwal
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-18,tel. (12) 628-26-18, pok.7B,
e-mail: adrwal@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Marek Dudzik
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-79
kom. 888559963
email: marod333@wp.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Krzysztof Gądek
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-25-78, pok.208A,
e-mail: chris@nexus.elektron.pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Damian Grela
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-25-23, pok.410
email: dgrela@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Wiesław Jakubas
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-17, pok. 5
e-mail: wjakubas@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Marcin Jaraczewski
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-53, pok. 6
e-mail: jaracz@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Zbigniew Kokosiński
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-26-93, p.200b
e-mail: zk@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Przemysław Krzyk
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-18, pok. 5
e-mail: pkrzyk@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Ryszard Mielnik
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
tel. (12) 628-26-59, p. 408
e-mail: rmiel@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Wojciech Mysiński - zastępca dyrektora Instytutu Elektrotechniki i Informatyki E-1,
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-98, pok. 7A
e-mail: mysinski@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Janusz Petryna
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22
tel. 12 628-30-86, p. 105
e-mail: jpetryna@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Grzegorz Pędrak
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-25-78, p.208a
email: gpedrak@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Janusz Prusak
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-79
e-mail: jprusak@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Marek Rejmer
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Pracownia Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23
tel. 12 628-26-32, p. 8C
e-mail: marek.rejmer@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Bogdan Rokita
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-96
e-mail: bogdan.rokita@gmail.com
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Zuzanna Siwczyńska
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. (12) 628-26-52-98, pok. 6
e-mail: zsiw@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Krzysztof Schiff
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-26-91, p.100c
e-mail: kschiff@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Tomasz Sieńko
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Kierownik Pracowni Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23
tel. 12 628-26-23, p. 1/7
e-mail: sienko77@o2.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Joanna Strug
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-05, pok.101d
e-mail: pestrug@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Maciej Sułowicz
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
tel. 12 628-26-58, p.409C
e-mail: pesulowi@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Jerzy Szczepanik - Kierownik Pracowni Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Pracownia Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23
tel. 12 628-26-23, p. 1/7
e-mail: jerzy_szczepanik@hotmail.com
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Andrzej Szromba
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-30-41, pok. 7C
e-mail:aszromba@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Zbigniew Szular
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22
tel. 12 628-26-99, p. 106
e-mail: aszs@poczta.fm
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Krzysztof Tomczyk
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-25-43, p.206a
e-mail: k.tomczyk@cyfronet.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Wacław Tuleja
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-38, pok. 7D
e-mail: wtuleja@interia.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Tadeusz Wacławski
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-38, pok. 7D
e-mail: twaclaw@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Sławomir Żaba
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-18, pok. 7B
e-mail: szaba@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

Magistrzy:

mgr inż. Agnieszka Banach
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-, pok.205A
e-mail: abanach88@gmail.com
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Sławomir Bąk
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-05
email: sbak@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Krzysztof Czajkowski
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-04, pok.101a
e-mail: kc@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Dariusz Dorota
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-05
email: ddorota@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Arkadiusz Duda
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22
tel. 12 628-30-86
e-mail: aduda@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Konrad Hawron
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-53, pok.6
e-mail: konhawpk@gmail.com
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Kazimierz Kiełkowicz
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-25-23, pok.410
email: kielkowicz.kazimierz@gmail.com
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Dominik Mamcarz
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22
tel. 12 628-30-86, pok.105
email: mamcarz.dominik@gmail.com

mgr inż. Grzegorz Nowakowski
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-25-73, p.200a
email: gnowakowski@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr Kamil Nowakowski
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-04, pok.101 a
email:
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Natalia Pragłowska-Ryłko
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-19, pok.7C
e-mail: npraglowska-rylko@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Przemysław Pytlik
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-26-92, p.207
email: ppytlik@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Bartosz Rozegnał
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Pracownia Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23
e-mail: b.rozegnal@gmail.com
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Anna Suchenia
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-05
email: asuchenia@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Łukasz Ścisło
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-25-73, p.200a
email: lscislo@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Paweł Trębacz
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-26-92, p.207
email: pawel.trebacz8@gmail.com
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Bartosz Woszczyna
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. (12) 628-26-79, pok.108 b
e-mail: bwoszczyna@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

Pracownicy administracyjno-techniczni:

Paweł Batiuszczak - technik
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Pracownia Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23
tel. 12 628-26-32, p.8 c
e-mail: pbatiuszczak@pk.edu.pl

mgr inż. Ewa Biały - specjalista
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-26-85, p.100a
e-mail: ebialy@pk.edu.pl

mgr inż. Czesław Błąkała - starszy specjalista
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Zakład Informatyki E-13
tel. 12 628-26-03
e-mail: peblakal@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

Jan Drabik - starszy technik
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-26-19, pok. 04
e-mail: jdrabik@pk.edu.pl

inż. Adam Kozak
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-26-91, p.100c
e-mail: kozak@pk.edu.pl

mgr Magdalena Mrzygłód - referent
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-45
e-mail: mmrzyglod@pk.edu.pl

mgr inż. Marek Popczyk - starszy specjalista
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-12
tel. 12 628-26-79
e-mail: mpopczyk@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Janina Ryszka
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
tel. 12 628-26-14, tel./fax: tel. 12 628-20-44, pok. 409A

dr inż. Marek Sieja
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-25-43, p.206a
e-mail: m.sieja@cyfronet.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

Edward Wojciech Szaraniec - technik
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Pracownia Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23
tel. (12) 628-26-87, pok. 07
e-mail:ewszar@pk.edu.pl

mgr Agata Taler - sekretariat
Instytut Elektrotechniki i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej E-11
tel. (12) 628-25-30, pok. 4
e-mail:ataler@pk.edu.pl

mgr inż.Paweł Zieliński - starszy specjalista
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Pracownia Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23
tel. (12) 628-26-28, pok. 02
e-mail:zielinski@pk.edu.pl