Pracownicy


Profesorowie:

dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22
tel. 12 628-26-26, p. 107
e-mail: pdrozdow@usk.pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof PK 
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31 
tel. 12 628-26-27, p.208f 
e-mail: jgoldasz@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

prof. dr hab. inż. Adam St. Jagiełło
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3 
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-32
tel. 12 628-26-45
e-mail: pejagiel@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński - dyrektor Instytutu Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3,
kierownik Katedry Trakcji i Sterowania Ruchem E-32
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-32 
tel. 12 628-25-30, p.206b
e-mail: krzysztof.kluszczynski@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

prof. dr hab. inż. Edward Layer
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31
tel. 12 628-20-63, p.100 
e-mail: elay@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK            

dr hab inż. Witold Mazgaj, prof. PK - kierownik Zakładu Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22 
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2 
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22 
tel. 12 628-26-99, p. 106 
e-mail: pemazgaj@cyf-kr.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK  

prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy - kierownik Katedry Automatyki i Technik Informacyjnych E-31                        
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3                     
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31                        
tel. 12 628-29-56, p.207                        
e-mail: vsamotyy@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

prof. zw. dr hab. inż. Maciej Siwczyński                        
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1                    
tel. 12 628-26-24, p.4                         
e-mail: msiwczynski@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK -  kierownik Zakładu Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23,
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23
tel. 12 628-26-23, p.1/7
e-mail: jszczepanik@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

prof. dr hab. inż. Sergii Telenyk                        
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1                   
tel. 12 628-26-03, p.410B                        
e-mail: stelenyk@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2 
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 
tel. 12 628-26-21, p.409B 
e-mail: pewarzec@cyf-kr.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK - dyrektor Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii E-2,
kierownik Katedry Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
tel. 12 628-26-21, p. 409B
e-mail: pewegiel@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31                           
tel. 12 628-26-94, p.100b
e-mail: mzaj@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

Doktorzy z habilitacją:

dr hab. inż. Dariusz Borkowski 
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2 
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 
tel. 12 628-26-59, p. 408 
e-mail: dborkowski@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

dr hab. inż. Mieczysław Drabowski
- kierownik Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1
tel. 12 628-26-13, pok. 410
e-mail: drabowski@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński 
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3                                         
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31                                     
tel. 12 628-26-93, p.200b 
e-mail: zk@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

dr hab. inż. Andrzej Szromba 
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1 
tel. (12) 628-30-41, pok. 7C 
e-mail:aszromba@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

Doktorzy:

dr inż. Sławomir Bąk
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1 
tel. 12 628-26-05, pok. 101d
email: sbak@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Ireneusz Chrabąszcz

Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-32
tel. 12 628-25-06
e-mail: ichrabaszcz@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Radosław Czarnecki
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1
tel. 12 628-26-05, pok.101d
e-mail: czarneck@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Wojciech Czuchra
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-32
tel. 12 628-26-79
e-mail: wczuchra@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Andrzej Drwal
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1
tel. (12) 628-26-18,tel. (12) 628-26-18, pok.7B,
e-mail: adrwal@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Arkadiusz Duda 
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2 
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22 
tel. 12 628-30-86 
e-mail: aduda@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

dr inż. Marek Dudzik
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-32
tel. 12 628-26-79
kom. 888559963
email: marod333@wp.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Krzysztof Gądek
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1
tel. (12) 628-25-78, pok. 5,
e-mail: krzysztof.gadek@gmail.com
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Damian Grela
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1
tel. 12 628-25-23, pok. 205A
email: dgrela@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Konrad Hawron 
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1 
tel. (12) 628-26-53, pok.6 
e-mail: konhawpk@gmail.com 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

dr inż. Wiesław Jakubas
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1
tel. (12) 628-26-17, pok. 5
e-mail: wjakubas@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Marcin Jaraczewski
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1
tel. (12) 628-26-53, pok. 6
e-mail: jaracz@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Ryszard Mielnik
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
tel. (12) 628-26-59, p. 408
e-mail: rmiel@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Wojciech Mysiński
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1
tel. (12) 628-26-98, pok. 7A
e-mail: mysinski@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Marcin Pawlik 
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1 
tel. 12 628-26-03, pok.410 
e-mail: marcin.pawlik@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

dr inż. Janusz Petryna
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22
tel. 12 628-30-86, p. 105
e-mail: jpetryna@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Grzegorz Pędrak
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3                                      
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31                                       
tel. 12 628-25-78, p.100b                                       
email: gpedrak@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Zbigniew Pilch
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-32
tel. 12 628-26-79
e-mail: zbigniew.pilch@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Janusz Prusak
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-32
tel. 12 628-26-79
e-mail: jprusak@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Anna Romańska-Zapała
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3                                        
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31                                    
tel. 12 628-30-62,
e-mail: aromans@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Bartosz Rozegnał 
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2 
Laboratorium Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23 
e-mail: b.rozegnal@gmail.com 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

dr inż. Krzysztof Schiff
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3                                       
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31                                       
tel. 12 628-26-91, p.100c
e-mail: kschiff@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Marek Sieja 
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31                                       
tel. 12 628-25-43, p.206a 
e-mail: m.sieja@cyfronet.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Tomasz Sieńko

Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Laboratorium Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23 
tel. 12 628-26-23, p. 1/7
e-mail: sienko77@o2.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Zuzanna Siwczyńska 
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1  
tel. 12 628-26-53, p. 6 
e-mail: zsiw@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Dariusz Smugała
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23 
tel. 12 628-26-23, 
e-mail: dariusz.smugala@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Joanna Strug
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1
tel. 12 628-26-05, pok.101d
e-mail: pestrug@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Maciej Sułowicz
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
tel. 12 628-26-58, p.409C
e-mail: pesulowi@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Zbigniew Szular
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22
tel. 12 628-26-99, p. 106
e-mail: aszs@poczta.fm
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

dr inż. Łukasz Ścisło 
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3 
tel. 12 628-25-73, p.200a 
email: lscislo@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

dr inż. Krzysztof Tomczyk 
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3                                       
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31                                        
tel. 12 628-25-43, p.206a 
e-mail: k.tomczyk@cyfronet.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

dr inż. Sławomir Żaba
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1
tel. (12) 628-26-18, pok. 7B
e-mail: szaba@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

Magistrzy:

mgr inż. Paweł Albrechtowicz
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-23
tel. 12 628-30-86
e-mail: pawel.albrechtowicz@pk.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Czajkowski
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1 
tel. 12 628-26-03, pok. 7c                                                                                                         
e-mail: kc@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Dariusz Cholewa 
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2 
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22 
tel.  12 628-25-29, pok.1/5                                      
e-mail: dcholewa@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

mgr inż. Dariusz Dorota
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1 
tel. 12 628-26-05, pok. 101d
email: ddorota@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż Denys Gutenko 
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3 
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31 
tel. 12 628-20-63, p.100  
e-mail: dgutenko@pk.edu.pl  
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK    

mgr inż. Kazimierz Kiełkowicz
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1 
tel. 12 628-25-23, pok.205A                                                                                                         
email: kielkowicz.kazimierz@gmail.com
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Paweł Król
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1  
tel. 12 628-26-04, pok.101a                                                                
email: pawel.krol@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Wojciech Leśniak 
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1   
tel. 12 628-26-04, pok.101a  
email: lesniak@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

mgr inż. Dominik Mamcarz
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-23
tel. 12 628-30-86, pok.105
email: mamcarz.dominik@gmail.com

mgr inż. Grzegorz Nowakowski
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-3
tel. 12 628-25-73, p.200a
email: gnowakowski@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Natalia Radwan-Pragłowska 
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21
tel. (12) 628-26-19, pok.7C
e-mail: natalia.radwan-praglowska@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Michał Sierżega 
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2 
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 
tel. (12) 628-25-29 
e-mail: michalsierzega@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

mgr inż. Anna Suchenia
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1 
tel. 12 628-26-05, pok. 101d 
email: asuchenia@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Jarosław Tulicki 
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2 
Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych E-21 
tel. (12) 628-26-59 
e-mail: jaroslaw.tulicki@pk.edu.pl 
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

mgr inż. Bartosz Woszczyna
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-32
tel. (12) 628-26-79, pok.108 b
e-mail: bwoszczyna@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

Pracownicy administracyjno-techniczni:

Paweł Batiuszczak - technik
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Laboratorium Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23
tel. 12 628-26-32, p.8 c
e-mail: pbatiuszczak@pk.edu.pl

mgr inż. Ewa Biały - sekretariat                                            
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3                                  
tel. 12 628-26-85, p.100a
e-mail: ebialy@pk.edu.pl

mgr inż. Czesław Błąkała - starszy specjalista
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1 
tel. 12 628-26-03
e-mail: peblakal@cyf-kr.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

Jan Drabik - starszy technik
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1 
tel. (12) 628-26-19, pok. 04
e-mail: jdrabik@pk.edu.pl

inż. Adam Kozak
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3
Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31                                             
tel. 12 628-26-91, p.100c
e-mail: kozak@pk.edu.pl

mgr inż. Marek Popczyk - starszy specjalista
Instytut Automatyki i Trakcji Elektrycznej E-3 
Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem E-32
tel. 12 628-26-79
e-mail: mpopczyk@pk.edu.pl
publikacje: Bibliografia Publikacji Pracowników PK

mgr inż. Janina Ryszka
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
tel. 12 628-26-14, tel./fax: tel. 12 628-20-44, pok. 409A          

Edward Wojciech Szaraniec - technik
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Laboratorium Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23
tel. (12) 628-26-87, pok. 07
e-mail:ewszar@pk.edu.pl

mgr Agata Taler - sekretariat
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki E-1 
tel. (12) 628-25-30, pok. 4
e-mail:ataler@pk.edu.pl

mgr inż. Paweł Zieliński - starszy specjalista
Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii E-2
Zakład Automatyki Napędów i Energoelektroniki E-22 
tel. (12) 628-26-28, pok. 02
e-mail:zielinski@pk.edu.pl