Efekty uczenia się

Efekty uczenia się na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Kierunek Elektrotechnika

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

studia trzeciego stopnia


Kierunek Energetyka

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia


Kierunek Informatyka

studia pierwszego stopnia


Kierunek Infotronika (obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020)

studia drugiego stopnia