Historia

 Powstanie Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

banner_naukaRok 1945 - powstanie Katedry Elektrotechniki Ogólnej w ramach Wydziału Komunikacji, utworzonego przy tzw. Wydziałach Politechnicznych AGH.

W 1953 roku Wydział ten przekształcony został w Wydział Mechaniczny, który w 1954 roku stał się jednym z wydziałów powołanej uchwałą Rady Ministrów Politechniki Krakowskiej. Wtedy to Katedra zmieniła nazwę na Katedra Elektrotechniki. W roku 1968 przy Katedrze Aparatury Przemysłowej powstał również Zakład Automatyki.

1. października 1974 roku w ramach Wydziału Mechanicznego utworzono Instytut Elektrotechniki i Elektroniki (IEiE), który swoją działalność rozpoczynał w oparciu o dwa Zakłady: Elektrotechniki Przemysłowej oraz Automatyki Przemysłowej.

Rys historyczny

 • 18.09.1975. utworzono w PK Wydział Transportu, a Instytut Elektrotechniki i Elektroniki został włączony w jego skład. W tym samym roku uruchomiono kształcenie na kierunku Elektrotechnika.
 • 1.09.1988. Wydział Transportu przekształcono w Wydział Inżynierii Transportowej i Elektrycznej.
 • Od 1.10.1991. – zmiana nazwy Wydziału Inżynierii Transportowej i Elektrycznej na Wydział Inżynierii Elektrycznej, a od 1997r.  na Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
 • W roku 1998 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika
 • W roku 2002 Wydział przystąpił do międzywydziałowego kierunku Informatyka, w ramach, którego uruchomiono specjalność systemy teleinformatyczne.
 • W roku 2004 przystąpiono do międzywydziałowego kierunku Energetyka; w ramach tego kierunku uruchomiono specjalność elektroenergetyka.

Najnowsza historia

 • W roku 2017 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie Elektrotechnika
 • 21.03.2018 r. – Rektor Politechniki Krakowskiej wydaje zarządzenie w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej studiów doktoranckich o nazwie Elektrotechnika
 • 23.05.2018 r. - decyzją Senatu PK postanowiono uruchomić na Wydziale od semestru letniego w roku akademickim 2019/20 na studiach stacjonarnych II stopnia kierunek infotronika
 • 06.07.2018 r. - wszczęcie na Wydziale pierwszego postępowania habilitacyjnego
 • 31.01.2019 r. - pierwszy wychowanek wydziału, dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK decyzją Rady Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej uzyskał stopień doktora habilitowanego
 • 08.01.2020 r. – kolejnych dwóch pracowników wydziału uchwałą Rady Naukowej dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika, otrzymuje stopień doktora habilitowanego, w ostatnich dwóch latach w sumie aż siedmiu pracowników Wydziału uzyskało stopień doktora habilitowanego
 • 18.11.2020 r. - pierwszy wychowanek Wydziału dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK został wybrany w wyborach sondażowych na dziekana Wydziału
 • 23.12.2020 r. – powołanie na prodziekanów otrzymali trzej wychowankowie wydziału: dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK – prodziekan ds. kształcenia
  dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK – prodziekan ds. organizacyjnych i współpracy z przemysłem
  dr inż. Bartosz Rozegnał – prodziekan ds. studenckich
 • 01.03.2021 r. – wydział rozpoczyna funkcjonowanie w nowej strukturze z dwoma dużymi katedrami oraz zreformowanym pionem administracyjnym i inżynieryjno-technicznym, nastawionej na szybką modernizację i unowocześnienie wydziału oraz prężną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym