Bending Spoons First Ascent Poland

Bending Spoons First Ascent Poland ogłasza całkowicie opłacone, czterodniowe warsztaty technologiczne dla 20 niezwykłych studentów, których łączy pasja do programowania i mieszkają w Polsce.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7.07.2024 poprzez stronę First Ascent Poland.

Kolejność zgłoszeń ograniczona. Po dokonaniu rejestracji przez studentów z WIEiK, prosimy o przesłanie informacji zwrotnej na e-03@pk.edu.pl.

Udział w powyższym szkoleniu daje dodatkowe punkty w stypendium naukowym zgodnie z Regulaminem świadczeń socjalnych https://www.pk.edu.pl/images/do_pobrania_socjalne/2023/Zacznik_do_Zarzdzenia_nr_81_Rektora_PK_z_dnia_3_listopada_2023.pdf