I miejsce studenta WIEiK w konkursie prac dyplomowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

20 maja br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej ogłoszono wyniki 51. konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Spośród wszystkich zgłoszonych prac, aż 24 zostały wykonane przez absolwentów Politechniki Krakowskiej, w tym jedna z WIEiK. Oceny dokonywali specjaliści z różnych dziedzin zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu – każdą pracę oceniało dwóch niezależnych członków Kapituły. Co ważne, prace oceniane były przez praktyków z branży.

W kategorii infrastruktury transportu, wśród prac inżynierskich, I miejsce zajął absolwent WIEiK, inż. Mateusz Kulesza (Elektrotechnika, specjalność: Automatyka w układach elektrycznych). Jego praca, prowadzona była przez dr. inż. Łukasza Ścisło i zatytułowana:  „Niskokosztowy system do monitorowania i geolokalizacji transportów wrażliwych oparty o czujniki telefonu komórkowego, aplikacje MATLAB i MATLAB MOBILE”.

Obecnie inż. Mateusz Kulesza studiuje na II stopniu na kierunku Infotronika, gdzie w ramach pracy magisterskiej opracowuje system uniwersalnych mocowań dla wspomnianego systemu oraz przeprowadza badania porównawcze proponowanego rozwiązania z typowymi systemami komercyjnymi.

Warto podkreślić, że sukces ten nie byłby możliwy bez współpracy z przemysłem. Jedna z zaprzyjaźnionych firm przekazała najpopularniejszy obecnie system komercyjny do monitoringu drgań podczas transportu, Shocklog 298 Impact Recorder, wraz z oprogramowaniem.

Serdecznie gratulujemy naszemu studentowi oraz jego promotorowi i życzymy dalszych sukcesów w przyszłości.

Zdjęcia: Jan Zych