PK wspólnie z partnerami wykształci cyberspecjalistów od ochrony infrastruktury krytycznej w przemyśle

Politechnika Krakowska, w partnerstwie z firmami ANZENA sp. z o.o., DAGMA sp. z o.o. i Elmark Automatyka S.A., uruchamia unikatowe w skali kraju studia podyplomowe na temat bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i kluczowej w zakresie systemów przemysłowych Operational Technology (OT). Z nowymi partnerami uczelnia będzie też prowadzić wspólne projekty naukowo-badawcze, a także organizować praktyki studenckie, kursy, szkolenia i sympozja naukowe. Porozumienia w sprawie współpracy dydaktycznej i badawczej podpisali we wtorek 19 marca 2024 r. w Sali Senackiej PK prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej i dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK oraz przedstawiciele firm.

„Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i kluczowej w zakresie systemów przemysłowych Operational Technology (OT)” – unikatowa oferta studiów podyplomowych

– Nowe studia podyplomowe „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i kluczowej w zakresie systemów przemysłowych Operational Technology (OT)” to pierwsza tego typu oferta w Polsce. Jest odpowiedzią Politechniki i firm, specjalizujących się w tym obszarze, na wyzwania czasów, wymagania unijne i pilne potrzeby kadrowe państwa i gospodarki – mówi prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych OT odpowiadają za tak istotne kwestie w firmach i instytucjach jak bezpieczeństwo danych, ciągłość produkcji w swojej organizacji, ale przede wszystkim bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i kluczowej dla Polski m.in. w takich obszarach jak energetyka, transport, sektor wodociągów i kanalizacji, infrastruktura cyfrowa, usługi pocztowe i kurierskie, gospodarowanie odpadami, przetwarzanie i dystrybucja chemikaliami. – Błędy w zabezpieczeniu tej infrastruktury miałyby paraliżujący wpływ na funkcjonowanie ludzi, firm i instytucji, a nawet państwa. Wywołałyby ogromne zagrożenie dla powszechnego bezpieczeństwa i wielkie straty finansowe  – zaznacza dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. – Na specjalistach ds. cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych Operational Technology spoczywa więc ogromna odpowiedzialność, a wiedzę i kompetencje w tym obszarze niełatwo zdobyć.

Stąd nowa oferta  Politechniki – unikatowe studia podyplomowe na temat cyberochrony systemów przemysłowych OT. – Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych, które masowo wkraczają w obszar przemysłu, a do tego kryzysowa sytuacja międzynarodowa, wymuszają na polskich i europejskich przedsiębiorcach stosowanie adekwatnych i skutecznych metod cyberochrony. Dla bezpieczeństwa państwa i firm priorytetem i koniecznością jest dobrze wykształcona, doświadczona kadra pracowników. Studia podyplomowe, które otwieramy na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, pomogą ją przygotować. Wykształcimy poszukiwanych na rynku specjalistów, dając im szeroką wiedzę, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w obszarze cyberochrony systemów przemysłowych – zapowiada dr hab. inż. Piotr Małka, prof. PK, kierownik studiów „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i kluczowej w zakresie systemów przemysłowych Operational Technology”.

Bogaty program kształcenia cyberspecjalistów

Nabór do pierwszej edycji studiów już trwa (zgłoszenia w trybie ciągłym). Zajęcia prowadzić będą eksperci Politechniki Krakowskiej oraz specjaliści z firm o ugruntowanej pozycji rynkowej w działalności związanej z cyberbezpieczeństwem. Eksperci ds. bezpieczeństwa systemu OT i IT, których wspólnie z partnerami wykształci Politechnika, będą mieć interdyscyplinarną wiedzę m.in. z zakresu wykorzystania narzędzi monitoringu i konfiguracji urządzeń sieciowych stosowanych w sieciach IT i OT, także wiedzę z zakresu technik hackerskich, z obszaru administracji Linux i Windows w infrastrukturze sieciowej. Będą znali systemy wirtualne Vmware, Hyper-V, będę też potrafili zabezpieczać informatyczne systemy przemysłowe i komputery technologiczne, wykrywać podatność i incydenty oraz nieautoryzowany dostęp do systemów informatycznych, funkcjonujących w obszarze produkcyjnym. Będą znali podatności oraz typowe techniki ataków i nauczą się jak reagować na incydenty bezpieczeństwa, zabezpieczać i separować wybrane usługi sieciowe. Będą mieli też wiedzę z zakresu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa IDS/IPS, SIEM, SOAR, analizy podatności, identyfikacji zaawansowanych zagrożeń cybernetycznych, metod analizy ryzyka i przeprowadzania testów penetracyjnych.

Roczny program studiów podyplomowych przewiduje 225 godzin zajęć, w większą część stanowić będą treningi i symulacje incydentów bezpieczeństwa, z którymi pracownicy zajmujący się cyberochroną firm i instytucji spotykają się w codziennej praktyce zawodowej. Dla tej praktycznej części studiów nieocenioną wartość będą miały będą zasoby, które wniosą do wspólnego kształcenia specjaliści w obszarze cyberbezpieczeństwa z firm ANZENA, DAGMA oraz Elmark Automatyka. Zawarły one z Politechniką porozumienia o współpracy i zaangażowały się w prowadzenie studiów podyplomowych.

Sprawdzeni partnerzy i praktycy z rynku

Umowę o współpracy z PK w zakresie wspólnego prowadzenia studiów podyplomowych podpisała DAGMA Sp. z o.o., posiadająca 35-letnie doświadczenie w branży IT. Wprowadza na rynek rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieci i zarządzania, oferuje szkolenia i audyty bezpieczeństwa IT.  – W dzisiejszych czasach nie można ograniczać cyberbezpieczeństwa tylko do świata IT. Zmiany w świecie cyfryzacji nie tylko poszerzyły obszar zagrożeń cybernetycznych, ale także pokazały, że bezpieczeństwo przemysłowe czyli OT narażone  jest na równie poważne ryzyka – zaznacza Krystian Paszek, Cybersecurity Services Manager w spłlce DAGMA.Podejście do spraw bezpieczeństwa w tym obszarze, oparte na odseparowaniu sieci i zabezpieczeniu jedynie punktu styku, nie jest już wystarczające. Istniejące różnice między światem IT i OT nie pozwalają na jednolite podejście do tworzenia cyberbezpieczeństwa. Stąd pojawia się potrzeba kształcenia specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa przemysłowego, którzy będą w stanie zrozumieć specyficzne zagrożenia dla tej branży, będą znali skuteczne metody zabezpieczeń oraz umieli je wdrożyć w środowiska przemysłowe.

Drugi z nowych partnerów PK – Anzena sp. z o.o. – działa na rynku cyberbezpieczeństwa od 2012 roku. Oferuje rozwiązania IT/OT dla przemysłu, firm prywatnych oraz IT dla administracji publicznej i samorządowej, specjalizuje się w ochronie danych, sieci, hardeningu infrastruktury, doradztwie, przeprowadza również audyty, konsultacje techniczne i szkolenia. – W dzisiejszym świecie, w którym granice między niebezpieczeństwem fizycznym a cyfrowym coraz bardziej się zamazują, a zagrożenia cybernetyczne ewoluują z dnia na dzień, kwestia bezpieczeństwa danych to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa ludzi i środowiska – podkreśla Wojciech Kroma, dyrektor Anzena Bezpieczeństwo IT/OT. – Studia podyplomowe związane z cyberbezpieczeństwem ICS i OT na Politechnice otwierają szerokie możliwości kariery w sektorach, które mają realny wpływ na nasze życie i bezpieczeństwo narodowe. Słuchacze zdobędą nie tylko zaawansowaną wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności, niezbędne do ochrony kluczowej infrastruktury krytycznej.

Piotr Zięba, Head of IT/OT OT Cybersecurity Department w spółce Anzena podkreśla:  – To kierunek dla tych, którzy pragną być na pierwszej linii obrony cyfrowego świata, tworząc rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo i stabilność nie tylko dla biznesu, ale dla całych społeczeństw. Poprzez pogłębianie wiedzy na temat systemów OT i ICS studenci nauczą się nie tylko, jak chronić dane, ale też jak zabezpieczać fundamenty naszego współczesnego świata przed nieznanymi zagrożeniami. Nowe studia na PK to więcej niż edukacja, to wręcz misja.

Duże doświadczenie rynkowe w zakresie cyberbezpieczeństwa ma też spółka Elmark Automatyka. Dostarcza ona rozwiązania dla automatyki przemysłowej i dziedzin pokrewnych na rynek Polski oraz Europy Środkowej. Ważną częścią działalności firmy jest doradztwo, pomoc techniczna i dzielenie się wiedzą z klientami.  Pędzący postęp technologiczny daje bezprecedensowe możliwości, ale niesie ze sobą również zagrożenia. Świadomi nieustannego wyścigu miecza i tarczy, działania na rzecz zwiększania cyberbezpieczeństwa przemysłu traktujemy jako misję naszej firmy. Mając głębokie rozeznanie i wieloletnie doświadczenie w obszarze komunikacji przemysłowej wiemy, że cyberbezpieczeństwo OT będzie coraz bardziej zyskiwało na znaczeniu – mówi Łukasz Szymczak, członek zarządu spółki Elmark Automatyka.

Michał Łęcki, menadżer ds. Cyberbezpieczeństwa OT w Elmark Automatyka S.A dodaje: – Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na specyficzne potrzeby i wyzwania technologii operacyjnej niemożliwe jest zaadaptowanie 1:1 rozwiązań znanych z IT do branży OT. Dlatego, poza dumą, czujemy odpowiedzialność, związaną z merytoryczną opieką nad kierunkiem „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i kluczowej w zakresie systemów przemysłowych Operational Technology (OT)”. Zależy nam, żeby jego słuchacze zdobyli wiedzę, którą dosłownie następnego dnia da się skutecznie wdrożyć do praktyki i poradzić sobie z wyzwaniami przyszłości.

Dzięki zawartym porozumieniom  wszystkie trzy firmy rozpoczynają współpracę z Politechniką Krakowską zarówno w obszarze dydaktyki (poza studiami podyplomowymi, także szkolenia, staże i praktyki dla studentów), jak i  nauki (wspólne projekty badawcze, konferencje, sympozja, ekspertyzy).

(mas, jg)

Więcej o studiach podyplomowych i formularz rejestracyjny:

„Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i kluczowej w zakresie systemów przemysłowych Operational Technology (OT)”

Na zdjęciach: 1) od prawej umowę podpisują: Krystian Paszek (DAGMA), Łukasz Szymczak (Elmark Automatyka), rektor Politechniki prof. Andrzej Szarata, Wojciech Kroma (Anzena), dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK; 2) rektor Politechniki prof. Andrzej Szarata, Łukasz Szymczak (Elmark Automatyka), Krystian Paszek (DAGMA), Piotr Zięba (Anzena), Wojciech Kroma (Anzena), dziekan WIEiK prof. PK Maciej Sułowicz, dr hab. inż. Piotr Małka, prof. PK, kierownik nowych studiów podyplomowych / fot. Jan Zych