PROFESOR WIZYTUJĄCY – Konstantinos N. Gyftakis

W dniach od 27.01.2024 r. do 07.02.2024 r. na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej gości profesor wizytujący Konstantinos N. Gyftakis z Technical University of Crete

Uzyskał dyplom na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu w Patras w Grecji (2010) w sektorze systemów elektroenergetycznych. Następnie uzyskał tytuł doktora na tym samym wydziale (2015) pod tytułem: „Analiza uszkodzeń elektromagnetycznych w silnikach indukcyjnych i rozwój nowych metod ich diagnozowania”. Pracował jako Post Doctoral Research Assistant w School of Engineering Science, University of Oxford, UK (2014-2015), w ramach projektu FUTURE Electric Vehicles, podczas gdy celem jego badań było zrozumienie mechanizmów degradacji izolacji w trakcyjnych silnikach elektrycznych. Następnie pracował jako wykładowca inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Coventry w Wielkiej Brytanii (2015-2019). Wreszcie pracował jako wykładowca maszyn elektrycznych w School of Engineering na Uniwersytecie w Edynburgu w Wielkiej Brytanii (2019-2022).

Obszary badawcze:

  • Diagnostyka uszkodzeń, prognozowanie uszkodzeń i monitorowanie stanu maszyn elektrycznych.
  • Analiza elektromagnetyczna, modelowanie i projektowanie maszyn elektrycznych.
  • 3-fazowe silniki indukcyjne i generatory.
  • 3-fazowe generatory z magnesami trwałymi o niskiej prędkości dla odnawialnych źródeł energii (zdalne pozyskiwanie energii z wiatru, pływów i fal).
  • Silniki z magnesami trwałymi do pojazdów elektrycznych i zastosowań przemysłowych.
  • Generatory synchroniczne z biegunami dodatnimi dla elektrowni wodnych.
  • Synchroniczne generatory z wirnikiem cylindrycznym.

Profil Profesora na ReaserchGate

Profil Profesora na IEEE Explore