Spotkanie z Rektorem Politechniki Krakowskiej – 6 maja 2O24 r.

06.05.2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali audytoryjnej A3 ( I piętro, budynek WIEiK) odbędzie się spotkanie JM Rektora Politechniki Krakowskiejprof. dr hab. inż. Andrzeja Szaraty – kandydata na Rektora PK – ze społecznością akademicką Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.