By więcej wiedzieć o energii z wody – nowa infrastruktura badawcza na WIEiK PK

Politechnika Krakowska wzbogaciła się o nową cenną infrastrukturę badawczą. W Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej uruchomiono unikatowe na polskich uczelniach stanowisko laboratoryjne do badań hydroenergetycznych. Będzie służyć m.in. do badań jazów, turbin wodnych oraz analiz odzysku energii z procesów przemysłowych. – Dzięki nowemu laboratorium chcemy rozszerzyć pola badań, rozwinąć współpracę z otoczeniem przemysłowym i promować tematykę energetyki wodnej małej mocy – mówi dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK, prodziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

Nowe laboratorium powstało na kampusie głównym PK we współpracy Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Szkoły Doktorskiej PK oraz firmy Aqua-Tech. Dysponuje unikatowym na polskich uczelniach stanowiskiem o szerokich możliwościach badawczych z zakresu hydroenergetyki i inżynierii środowiska. – Będzie służyć m.in. do badań w ramach doktoratów wdrożeniowych, realizowanych na PK, do realizacji prac naukowych oraz wdrożeniowych, jak i obsługiwać zlecenia z przemysłu. Będą tu się także odbywać zajęcia dydaktyczne dla studentów wydziałów WIŚiE i WIEiK – wyjaśnia dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK.

Materiały i artykuł: strona PK


By więcej wiedzieć o energii z wody – nowa infrastruktura badawcza na WIEiK PK

Dodano: 23 czerwca 2022