Na WIEiK powstało laboratorium Międzynarodowej Sieci Edukacyjnej EduNet

1 czerwca na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej dokonano otwarcia Laboratorium EduNet. Nowa placówka działa w ramach Międzynarodowej Sieci Edukacyjnej, powstałej z inicjatywy firmy Phoenix Contact, a zrzeszającej około 150 placówek tego typu w 35 krajach świata. Laboratorium EduNet daje studentom możliwość wykonywania prac inżynierskich i magisterskich przy wykorzystaniu możliwości narzędzia PLCnext Technology oraz dostęp do oferty certyfikowanych kursów. – Laboratorium zapewnienia młodym ludziom praktyczny kontakt z technicznymi rozwiązaniami będącymi wiodącą nowością na rynku – mówi dr inż. Anna Romańska-Zapała, opiekun Laboratorium Inteligentnych Systemów Sterowania, którego częścią jest EduNet PK.

Symbolicznego przecięcia wstęgi przed wejściem do laboratorium EduNet dokonali dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dr inż. Anna Romańska-Zapała oraz prezes Phoenix Contact Sp. z o.o. Maciej Merek. Otwarcie nowej placówki było możliwe dzięki umowie o współpracy zawartej między WIEiK a Phoenix Contact.


Więcej informacji: [pk.edu.pl]

Dodano: 2 czerwca 2022