Uznanie dla pracowników i studentów wydziału

Polska Sekcja IEEE, GovTech Polska oraz 4 Science Institute Sp. z o. o. działając wspólnie w celu umocnienia współpracy środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw, wspierania wyższej edukacji i promowania najlepszych absolwentów wyższych szkół technicznych, pragną poinformować, że w ramach Konkursu Engineer 4 Science 2022, jury złożone z przedstawicieli Uczelni, przedstawicieli firmy Tink oraz IEEE wyłoniło najlepsze Prace Dyplomowe zrealizowane na Wydziale:

“Projekt i wykonanie systemu automatycznego poziomowania siedziska” autorstwa inż. Macieja Gibasa zrealizowana pod opieką dr. inż. Zbigniewa Pilicha.

Dodatkowo wyróżniono następujące Prace:

“Sterowanie napędami manipulatora XYZ na podstawie danych będących wynikiem analizy obrazu – zautomatyzowany system przeznaczony do laserowej stymulacji nasion soi” autorstwa inż. Tomasza Szpaka zrealizowana pod opieką dr. inż. Zbigniewa Pilicha,

“Projekt stanowiska do pomiaru charakterystyk mechanicznych elastomerów MR” autorstwa inż. Zuzannę Mielnik zrealizowana pod opieką prof. nadzw. dr. hab. inż. Janusza Gołdasza.

Pragniemy wyrazić uznanie dla Koordynatora Konkursu: dr. hab. inż. Krzysztofa Tomczyka, prof. PK za doskonałą koordynację konkursu, wniesiony wkład i zaangażowanie oraz wzorową współpracę z innymi jednostkami naukowymi w Polsce i w/w firmami.

Ponadto pragniemy docenić zaangażowanie w prace Komisji Konkursowej oraz wniesiony wkład merytoryczny przez pracowników naukowych: mgr. inż. Jakuba Zielonkę, dr. hab. inż. Macieja Sułowicza, prof. PK. Doświadczenie, dojrzałość oraz wysoki poziom kompetencji reprezentantów Uczelni są wartościami budującymi jej renomę jako innowacyjnej jednostki naukowo-badawczej w otoczeniu zewnętrznym. Wierzymy, że wysokie standardy będą sprzyjały nawiązywaniu i utrzymaniu współpracy z Partnerami z Przemysłu oraz inicjowaniu wspólnych projektów naukowo-badawczych.

Gratulujemy Promotorom oraz Studentom podejmowania ambitnych wyzwań, dążenia do doskonałości inżynierskiej oraz wspierania utalentowanych studentów. Widzimy, że działalność naukowo-dydaktyczna prowadzona przez Pracowników Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w istotny sposób buduje polski potencjał naukowo-badawczy.

Życzymy dalszych sukcesów!

Przedstawiciel ds. Współpracy z Przemysłem Polskiej Sekcji IEEE

Prezes 4 Science Institute Sp. z o. o.

dr inż. Marcin Ziółek

Dodano: 1 lipca 2022