Współpraca z ELSTA sp. z o. o.

👥Kilkuletnia współpraca Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej z Elsta sp. z o.o. została zwieńczona (13 lutego 2024 r.) zawarciem umowy pomiędzy Spółką a uczelnią. Obydwa podmioty będą teraz kooperować w kilku kluczowych, również pod kątem wyzwań współczesności, obszarach. Jednym z nich mają być magazyny energii. Kontynuowane będą też działania dotyczące praktyk studenckich.

🤝Swoje podpisy pod umową o współpracy złożyli z ramienia PK prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, prorektor ds. nauki i dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, a z ramienia Elsta – Jacek Stankiewicz, prezes Zarządu Spółki.

Więcej informacji na stronie WWW: LINK

fot. Jan Zych