Harmonogram zajęć dydaktycznych 2022/2023 – studia stacjonarne

Prosimy na bieżąco sprawdzać uaktualnienia planu! Za każdym razem będzie podawana data aktualizacji.

Prosimy przy sprawdzaniu harmonogramu dla pewności wymusić przeładowanie strony/harmonogramu (klawisz F5).

Ostatnia aktualizacja: 26.02.2023

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 rozpoczynają się 27.02.2023 r.

Tydzień rozpoczynający zajęcia będzie tygodniem nieparzystym.


✔️Elektrotechnika i Automatyka, I stopnia, I rok, semestr 2 (st. stacjonarne)

✔️Elektrotechnika i Automatyka, I stopnia, II rok, semestr 4 (st. stacjonarne)

✔️Elektrotechnika i Automatyka – Automatyka w układach elektrycznych, I stopnia, III rok, semestr 6 (st. stacjonarne)

✔️Elektrotechnika i Automatyka – Inżynieria systemów elektrycznych, I stopnia, III rok, semestr 6 (st. stacjonarne)

✔️Elektrotechnika i Automatyka – Trakcja Elektryczna, I stopnia, III rok, semestr 6 (st. stacjonarne)

✔️Elektrotechnika i Automatyka – Automatyka w Przemyśle 4.0, II stopnia, I rok, semestr 1 (st. stacjonarne)

✔️Elektrotechnika i Automatyka – Elektroenergetyka, II stopnia, II rok, semestr 3 (st. stacjonarne)

✔️Infotronika, II stopnia, I rok, semestr 1 (st. stacjonarne)

✔️Infotronika, II stopnia, II rok, semestr 3 (st. stacjonarne)

✔️Informatyka w Inżynierii Komputerowej, I stopnia, I rok, semestr 2 (st. stacjonarne)

✔️Informatyka w Inżynierii Komputerowej, I stopnia, II rok, semestr 4 (st. stacjonarne)

✔️Informatyka w Inżynierii Komputerowej, I stopnia, III rok, semestr 6 (st. stacjonarne)


Harmonogramy zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2022/23 – studia niestacjonarne

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 rozpoczynają się 4.03.2023 r.


✔️http://eclipse.elektron.pk.edu.pl/~plany-wieik/