Plany studiów

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20.

Kierunek Elektrotechnika


plany studiów II stopnia:

Kierunek Energetyka

(nie prowadzimy już nowego naboru na ten kierunek, przeniesiony od 1.10.2019 na WIŚiE)

Kierunek Informatyka

Kierunek Infotronika

Plany studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20.

Kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej

I stopień kierunek Informatyka w inżynierii komputerowej:

Kierunek Elektrotechnika I stopień (wszystkie specjalności; studenci mają wspólny plan do 5 semestru studiów, na semestrze 5 następuje wybór specjalności)

Kierunek Elektrotechnika II stopień

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top